Podpisanie aneksu do umowy

Dnia 21 marca 2013r. w Olsztynie, został podpisany Aneks (UDA-RPWM.01.01.03-28-024/12-01) do umowy o dofinansowanie projektu (UDA-RPWM.01.01.03-28-024/12-00), znanego pod nazwą: “Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych”.

Wystosowanie zaproszenia do Dialogu Technicznego

Dnia 20 marca 2013r. realizując Zarządzenie Nr. 38 Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie zostało wystosowane zaproszenie do Dialogu Technicznego w ramach projektu Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych.

Ustalenie terminu Dialogu technicznego

Dnia 19 marca 2013r. został ustalony przez Komisję termin Dialogu technicznego dotyczącego realizacji zadania - “Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych”. Termin ten to 26 marca 2013r.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Dnia 12 marca 2013r. po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala oraz opinii Komisji, na stronie internetowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, zawisła informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy do realizacji projektu: “Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych”.
http://www.uwm.edu.pl/szpital/index.php/zamowienia-powyej-14-000-euro/334-dialog-techniczny-budowa-infrastruktury-br-w-postaci-urzdzenia-symulacyjnego-wspomagajcego-wiedz-w-zakresie-podtrzymywania-i-przywracania-czynnoci-yciowych.html