Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach

W związku z realizacją projektu „Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych”, dnia 12 sierpnia 2013r. odbyła się wizyta w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach.
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
Celem wizyty było zwiedzenie „Laboratorium medycznego – symulatora szpitala“.

- GALERIA ZDJĘĆ -

Wybór oferenta na roboty budowlane oraz dokumentację techniczną

Dnia 21 czerwca 2013r. dokonany został wybór oferenta na roboty budowlane oraz dokumentacja techniczna projektu Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych Etap I robota budowlana polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu prac adaptacyjnych pomieszczeń.
http://usk-olsztyn.pl/images/Przetargi/Powyzej14000/22_2013/wybr.pdf

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane oraz dokumentację techniczną

Dnia 26 kwietnia 2013r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane oraz dokumentacja techniczna projektu Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych Etap I robota budowlana polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu prac adaptacyjnych pomieszczeń.
http://usk-olsztyn.pl/index.php/2013-03-24-10-45-14/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-14-000-euro/29-22-2013-roboty-budowlane-oraz-dokumentacja-techniczna-projektu-budowa-infrastruktury-b-r-w-postaci-urzadzenia-symulacyjnego-wspomagajacego-wiedze-w-zakresie-podtrzymywania-i-przywracania-czynnosci-zyciowych-etap-i-robota-budowlana-polegajaca-na-zaprojekto

Dialog Techniczny w ramach projektu Budowa infrastruktury B+R

Dnia 26 marca 2013r. został przeprowadzony Dialog Techniczny w ramach projektu Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych.
Miejsce Dialogu Technicznego: Gabinet Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
Uczestniczący w Dialogu Technicznym.
Ze strony Zamawiającego:
Przewodniczący Komisji         - prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski
Członek Komisji                     - mgr Mirosław Kochański
Sekretarz Komisji                   - mgr Zbigniew Skorupski

Zaproszeni goście:
Pan Marek Barcewicz – przedstawiciel firmy LPM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.