Podpisanie umowa z firmą Temertech Sp.z o.o

Dnia 27.02.2013r. została podpisana umowa z firmą Temertech Sp.z o.o.
W zakresie prowadzenia przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie działań promocyjnych do projektu “Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych”.
Jednym z celów działań promocyjnych zawartych w Studium Wykonalności, było stworzenie i prowadzenie strony www projektu.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Dnia 17 stycznia 2013r. w Olsztynie, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu (UDA-RPWM.01.01.03-28-024/12-00), celem której jest realizacja przedsięwzięcia znanego pod nazwą: “Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych”.

Czytaj więcej: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu