Podpisanie umowy na dostawę symulatora

Dnia 30 października 2013r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie została podpisana podpisana przez Pana Dyrektora Leszka Dudzińskiego z firmą LMP Sp. z o.o. w Katowicach umowa na dostawę symulatora z osprzętem i oprogramowaniem oraz specjalnie opracowanymi scenariuszami symulującymi sytuacje, jakie będą wymagać podtrzymywania i przywracania czynności życiowych wraz z platformą e-learningową oraz portalem edukacyjnym oraz niezbędną infrastrukturą serwerową i oprogramowaniem bazodanowym. Postępowanie to było prowadzone w ramach projektu „Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych”. W imieniu LMP Sp. z o.o. umowę podpisał Pan Dyrektor Marek Barcewicz.