Ogłoszenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z przetargiem na dostawę symulatora

Dnia 18 października 2013r. zostało ogłoszone zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty w związku z przetargiem na dostawa symulatora z
osprzętem i oprogramowaniem oraz specjalnie opracowanymi scenariuszami
symulującymi sytuacje, jakie będą wymagać podtrzymywania i przywracania
czynności życiowych wraz z platformą e-learningową oraz portalem edukacyjnym
oraz niezbędną infrastrukturą serwerową i oprogramowaniem bazodanowym.
Postępowanie to było prowadzone w ramach projektu „Budowa infrastruktury B+R
w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie
podtrzymywania i przywracania czynności życiowych”.