Ogłoszenie przetargu na dostawę symulatora z osprzętem

Dnia 27 sierpnia 2013r. został ogłoszony przetarg na dostawa symulatora z osprzętem i oprogramowaniem oraz specjalnie opracowanymi scenariuszami symulującymi sytuacje, jakie będą wymagać podtrzymywania i przywracania czynności życiowych wraz z platformą e-learningową oraz portalem edukacyjnym oraz niezbędną infrastrukturą serwerową i oprogramowaniem bazodanowym. Postępowanie to jest prowadzone w ramach projektu Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych.
http://usk-olsztyn.pl/index.php/2013-03-24-10-45-14/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-14-000-euro/64-33-2013
Przewidywane otwarcie ofert jest na 07.10.2013r.