Konferencja zamykająca projekt

W dniu 25.02.2014r. w siedzibie Okręgowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, odbyła się konferencja zamykająca projekt, znany pod nazwą „Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych”, współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 – Przedsiębiorczość, Działanie 1.1 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3  Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

Podpisanie umowy na dostawę symulatora

Dnia 30 października 2013r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie została podpisana podpisana przez Pana Dyrektora Leszka Dudzińskiego z firmą LMP Sp. z o.o. w Katowicach umowa na dostawę symulatora z osprzętem i oprogramowaniem oraz specjalnie opracowanymi scenariuszami symulującymi sytuacje, jakie będą wymagać podtrzymywania i przywracania czynności życiowych wraz z platformą e-learningową oraz portalem edukacyjnym oraz niezbędną infrastrukturą serwerową i oprogramowaniem bazodanowym. Postępowanie to było prowadzone w ramach projektu „Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych”. W imieniu LMP Sp. z o.o. umowę podpisał Pan Dyrektor Marek Barcewicz.

Ogłoszenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z przetargiem na dostawę symulatora

Dnia 18 października 2013r. zostało ogłoszone zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty w związku z przetargiem na dostawa symulatora z
osprzętem i oprogramowaniem oraz specjalnie opracowanymi scenariuszami
symulującymi sytuacje, jakie będą wymagać podtrzymywania i przywracania
czynności życiowych wraz z platformą e-learningową oraz portalem edukacyjnym
oraz niezbędną infrastrukturą serwerową i oprogramowaniem bazodanowym.
Postępowanie to było prowadzone w ramach projektu „Budowa infrastruktury B+R
w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie
podtrzymywania i przywracania czynności życiowych”.

Czytaj więcej: Ogłoszenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z przetargiem na dostawę...

Ogłoszenie przetargu na dostawę symulatora z osprzętem

Dnia 27 sierpnia 2013r. został ogłoszony przetarg na dostawa symulatora z osprzętem i oprogramowaniem oraz specjalnie opracowanymi scenariuszami symulującymi sytuacje, jakie będą wymagać podtrzymywania i przywracania czynności życiowych wraz z platformą e-learningową oraz portalem edukacyjnym oraz niezbędną infrastrukturą serwerową i oprogramowaniem bazodanowym. Postępowanie to jest prowadzone w ramach projektu Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych.
http://usk-olsztyn.pl/index.php/2013-03-24-10-45-14/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-14-000-euro/64-33-2013
Przewidywane otwarcie ofert jest na 07.10.2013r.