Aktualności

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY II NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI POMIESZCZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD PARTERU BUDYNKU NR 4 NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE.

Dnia 9 czerwca 2015 r. zostało wysłane zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót remontowych części pomieszczeń wchodzących w skład parteru budynku nr 4 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Dotyczy wdrożenia Działania pt.: Chirurgia o wysokiej jakości poprzez granice państw (Działanie), finansowane z Instrumentu Europejskie Sąsiedztwo i Partnerstwo w ramach programu Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Kontrakt jest współfinansowany zgodnie z decyzją przyznającą grant podjętą 8 lutego 2012 w Brukseli (Belgia) przez Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI POMIESZCZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD PARTERU BUDYNKU NR 4 NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE.

W dniu 3 czerwca 2014 r. unieważniono postępowanie na wykonanie robót remontowych części pomieszczeń wchodzących w skład parteru budynku nr 4 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Dotyczy wdrożenia Działania pt.: Chirurgia o wysokiej jakości poprzez granice państw (Działanie), finansowane z Instrumentu Europejskie Sąsiedztwo i Partnerstwo w ramach programu Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Kontrakt jest współfinansowany zgodnie z decyzją przyznającą grant podjętą 8 lutego 2012 w Brukseli (Belgia) przez Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Uzasadnienie formalne unieważnienia: kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienie była niewystarczająca.

PODPISANIE UMOWY PRZETARGOWEJ NA : „ DOSTAWA SYSTEMU SYMULACYJNEGO DO SZKOLENIA UMIEJĘTNOŚCI NEUROCHIRURGICZNYCH”.

W dniu 19 marca 2015 r. została podpisana umowa między Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie a firmą SYNEKTIK S.A. z siedzibą w  Warszawie, na „ Dostawa systemu symulacyjnego do szkolenia umiejętności neurochirurgicznych”. Dotyczy wdrożenia Działania pt.: Chirurgia o wysokiej jakości poprzez granice państw (Działanie), finansowane z Instrumentu Europejskie Sąsiedztwo i Partnerstwo w ramach programu Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Kontrakt jest współfinansowany zgodnie z decyzją przyznającą grant podjętą 8 lutego 2012 w Brukseli (Belgia) przez Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA : „ DOSTAWA SYSTEMU SYMULACYJNEGO DO SZKOLENIA UMIEJĘTNOŚCI NEUROCHIRURGICZNYCH”.

W dniu 5 marca 2014 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: „ Dostawa systemu symulacyjnego do szkolenia umiejętności neurochirurgicznych”. ”. Dotyczy wdrożenia Działania pt.: Chirurgia o wysokiej jakości poprzez granice państw (Działanie), finansowane z Instrumentu Europejskie Sąsiedztwo i Partnerstwo w ramach programu Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Kontrakt jest współfinansowany zgodnie z decyzją przyznającą grant podjętą 8 lutego 2012 w Brukseli (Belgia) przez Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Wybrano ofertę firmy: SYNEKTIK S.A. z siedzibą w  Warszawie - wartość oferty wynosiła: 1 692 981,60 zł brutto.