W okresie grudzień 2012 – grudzień 2014 jest realizowany projekt pt. High quality surgery over borders. Partnerami projektu są Wydział Medyczny Federalnego Bałtyckiego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Regionalny Szpital Kliniczny w regionie kaliningradzkim, Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja. Projekt ma na celu powołanie do życia transgranicznych centrów  szkoleniowych chirurgii po obu stronach granicy w  Polsce i Kaliningradzie. W dwóch zintegrowanych ośrodkach na terytorium rosyjskim i polskim będą tworzone centra szkolenia symulacyjnego, gdzie studenci i lekarze szkół medycznych będą doskonalić swoje umiejętności kliniczne. Ważne jest, że ośrodki będą się wzajemnie uzupełniać, w Polsce będą symulatory do neurochirurgii a w Kaliningradzie – do umiejętności chirurgicznych i terapeutycznych.

"Projekt jest realizowany jednocześnie w dwóch głównych obszarach: edukacji i opieki zdrowotnej  a najważniejsze jest to, że studenci i lekarze będą podróżować do sąsiednich krajów, gdzie po przejściu programów szkoleniowych otrzymają międzynarodowe certyfikaty. Ważne jest, że tworzenie centrów będzie integralną częścią całego systemu szkolenia lekarzy w naszym regionie. Naszym zadaniem jest zmienić wektor szkolenia: od teorii do praktyki przy użyciu najnowszych technologii medycznych. Projekt będzie wykorzystywać unikalne roboty i symulatory, z wieloma funkcjami z żywej osoby, które mówią, śmieją się, reagują na ból, itp. W takich robotach są instalowane kliniczne scenariusze różnych chorób. Praca na tych symulatorach pomoże studentom i pracownikom szkół medycznych podnosić jakość swoich umiejętności oraz zidentyfikować luki w wiedzy."

- Powiedział profesor Siergiej Korenev, Dyrektor Instytutu Medycznego Uniwersytetu w Kalininigradzie. Początkowo Centrum będzie szkolić 10 lekarzy ze strony polskiej i 5 z rosyjskiej, a także 15 studentów BFU i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jest to największy projekt rosyjsko-polski w ostatnich latach, w którym strona rosyjska jest głównym organizatorem. Projekt jest zaplanowany na okres dwóch lat.

- Powiedział Igor Vaysbeyn Profesor w Instytucie Medycznym w Kant BFU.

Dyrektor projektu, główny lekarz w szpitalu w Obwodzie Kaliningradzkim Konstantin Polyakov podkreślił szczególne znaczenie projektu dla Obwodu Kaliningradzkiego:

"Jest to pierwsze wydarzenie w ramach współpracy transgranicznej, pierwszy projekt między dwoma krajami w dziedzinie edukacji i zdrowia. W początkowej fazie zostaną utworzone laboratoria szkoleniowe dla lekarzy i przeprowadzone szkolenia, następnie będzie trzeba zorganizować system edukacji w tych centrach. Tutaj mamy do czynienia z większym wyzwaniem."