Podpisanie umowy na „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.

W  dniu  10 marca 2015 r. została podpisana umowa między Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie a firmą XComp Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą  w Szczecinie.

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.

W dniu 4 marca 2015 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu: „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”. Wybrano ofertę firmy XComp Sp. z o.o.

Otwarcie ofert przetargu na „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.

W dniu 26 lutego 2015r. o godz. 11:30 nastąpiło otwarcie ofert z przetargu na „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”. Wpłynęła jedna oferta: XComp Sp. z o.o. Sp. k.

Podpisanie umowy na usługę wykonania materiałów informacyjno- promocyjnych do projektu „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.

W  dniu  9 lutego 2015 r. została podpisana umowa między Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie a firmą SKYBRAND Michał Szanter.