ZAPROSZENIE 2 DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ POLEGAJĄCĄ NA ZARZĄDZANIU PROJEKTEM:„ ROZWÓJ I PROMOCJA E-USŁUG DLA ZDROWIA POPRZEZ ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ USK W OLSZTYNIE”.

Dnia 15 kwietnia 2015r. zostało wysłane zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę polegająca na zarządzaniu projektem:„ Rozwój i promocja e-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU: „ ROZWÓJ I PROMOCJA E-USŁUG DLA ZDROWIA POPRZEZ ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ USK W OLSZTYNIE”.

Dnia 14 kwietnia 2015r. zostało wysłane zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu: „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA NA USŁUGĘ POLEGAJĄCĄ NA ZARZADZANIU PROJEKTEM:„ ROZWÓJ I PROMOCJA E-USŁUG DLA ZDROWIA POPRZEZ ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ USK W OLSZTYNIE”.

W dniu 13 kwietnia 2015 r. unieważniono postępowanie na usługę polegającą na zarzadzaniu projektem:„ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”. Uzasadnienie formalne unieważnienia: w wyznaczonym terminie nie złożono ważnej oferty.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ POLEGAJĄCĄ NA ZARZĄDZANIU PROJEKTEM:„ ROZWÓJ I PROMOCJA E-USŁUG DLA ZDROWIA POPRZEZ ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ USK W OLSZTYNIE”.

Dnia 1 kwietnia 2015r. zostało wysłane zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę polegającą na zarządzaniu projektem:„ Rozwój i promocja e-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.