Ogłoszenie przetargu na „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.

W dniu 13 listopada 2014  r. został ogłoszony przetarg  na wykonanie zadania pod nazwą  „Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podpisanie umowy na usługę opracowania studium wykonalności w konkursie „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.

W dniu 19 lutego 2014 r. została podpisana umowa między Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie a firmą GRANTUS Sp. z o.o.. Przedmiotem umowy była usługa opracowania studium wykonalności w konkursie „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie” dofinansowanego z Działania 7.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Wybór najkorzystniejszej oferty na usługę opracowania studium wykonalności w konkursie „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.

W dniu 11 lutego 2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę opracowania studium wykonalności w konkursie „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”. Wybrano ofertę firmy GRANTUS Sp. z o.o.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę opracowania studium wykonalności w konkursie „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.

W dniu 31 stycznia 2014 r. wysłano zaproszenia do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania studium wykonalności w konkursie „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.