Wybór najkorzystniejszej oferty na usługę wykonania strony internetowej w postępowaniu: „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.

W dniu 15 grudnia 2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługę wykonania strony internetowej w postępowaniu: „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę firmy LIBERUM Anna Krakowiak.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę wykonania strony internetowej na realizację projektu „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.

W dniu 28 listopada 2014 r. zostało wysłane zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania strony internetowej na realizację projektu „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.

Unieważnienie przetargu ograniczonego na „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.

W dniu 9 grudnia 2014r. unieważniono postępowanie na „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”. Uzasadnienie formalne unieważnienia: w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej ważnej oferty.

Otwarcie ofert przetargu na „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.

W dniu 8 grudnia 2014 r. o godz. 11:30 nastąpiło otwarcie ofert z przetargu na „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”. Wpłynęła jedna oferta firmy ATMS Polska Sp. z o.o.