Ogłoszenie przetargu na „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.

W dniu 10 grudnia 2014  r. został ogłoszony przetarg  na wykonanie zadania pod nazwą  „Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Unieważnienie postępowania na usługę wykonania materiałów informacyjno- promocyjnych do projektu „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.

W dniu 19 grudnia 2014  r. unieważniono postępowanie na usługę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych do projektu: „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”. Uzasadnienie formalne unieważnienia: kwota zabezpieczona na realizację nie była wystarczająca.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę wykonania materiałów informacyjno- promocyjnych do projektu „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.

Dnia 27 listopada 2014 r. zostało wysłane zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych na realizację projektu „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.

Podpisanie umowy na usługę wykonania strony internetowej w postępowaniu: „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.

W  dniu  15 grudnia 2014 r. została podpisana umowa między Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie a firmą LIBERUM Anna Krakowiak  Przedmiotem umowy była usługa wykonania strony internetowej w postępowaniu: „ Rozwój i promocję E-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej USK w Olsztynie”.