Wybór najkorzystniejszej oferty na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego dotyczącego realizacji projektu

Dnia 12 lutego 2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego dotyczącego realizacji projektu „ Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” dofinansowanego z Działania 7.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą była oferta Kancelarii Biegłego rewidenta „ REFIN” mgr Alicja Jasińska.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego

W dniu 29 stycznia 2014 r. wszczęto postępowanie w formie zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego dotyczącego realizacji projektu „ Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” dofinansowanego z Działania 7.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Podpisanie umowy na usługę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych

W dniu 28 listopada 2013 r. została podpisana umowa między Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie a firmą SKYBRAND Michał Szanter. Przedmiotem umowy była usługa wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „ Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” dofinansowanego z Działania 7.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Wybór najkorzystniejszej oferty na usługę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych

W dniu 15 listopada 2013 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „ Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” dofinansowanego z Działania 7.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą była oferta firmy: SKYBRAND Michał Szanter z Olsztyna.