Wybór najkorzystniejszej oferty na usługę wykonania strony internetowej

W dniu 27 lutego 2013 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu „ Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” dofinansowanego z Działania 7.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą była oferta firmy: TEMERTECH Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania strony internetowej

Dnia 18 lutego 2013 r. wszczęto postępowanie w formie zapytania ofertowego na usługę wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu „ Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” dofinansowanego z Działania 7.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Wybór najkorzystniejszej oferty na usługę opracowania Studium Wykonalności

W dniu 11 października 2012 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę opracowania Studium Wykonalności zamierzenia inwestycyjnego pn.: „ Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” dofinansowanego z Działania 7.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą była oferta firmy: EURO-EXEMPLUM Agnieszka Wasilewska.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania Studium Wykonalności

Dnia 18 lutego 2012 r. wszczęto postępowanie w formie zapytania ofertowego na usługę opracowania Studium Wykonalności zamierzenia inwestycyjnego pn.: „ Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” dofinansowanego z Działania 7.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.