WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA USŁUGĘ WYKONANIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH DO PROJEKTU „ ŚWIAT E-USŁUG DLA ZDROWIA- INFORMATYZACJA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE”.

W dniu 10 października 2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługę  wykonania materiałów informacyjno- promocyjnych do projektu „ Świat e-usług dla zdrowia- Informatyzacja Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie”. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę firmy SKYBRAND Michał Szanter z siedzibą w Olsztynie.