ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ WYKONANIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH DO PROJEKTU „ ŚWIAT E-USŁUG DLA ZDROWIA- INFORMATYZACJA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE”.

Dnia 6 października 2014r. zostało wysłane  zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych na realizację projektu „ Świat e-usług dla zdrowia- Informatyzacja Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie”.