Podpisanie umowy na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego

Dnia 13 lutego 2014 r. została podpisana umowa między Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie a Kancelarią Biegłego rewidenta „REFIN” mgr Alicja Jasińska. Przedmiotem umowy była usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dotyczącego realizacji projektu „ Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” dofinansowanego z Działania 7.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Głównym celem przeprowadzenia audytu było uzyskanie potwierdzenia, że realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych spełnia wszelkie wymagania.