WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA USŁUGĘ WYKONANIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH DO PROJEKTU „ ŚWIAT E-USŁUG DLA ZDROWIA- INFORMATYZACJA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE”.

W dniu 10 października 2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługę  wykonania materiałów informacyjno- promocyjnych do projektu „ Świat e-usług dla zdrowia- Informatyzacja Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie”. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę firmy SKYBRAND Michał Szanter z siedzibą w Olsztynie.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ WYKONANIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH DO PROJEKTU „ ŚWIAT E-USŁUG DLA ZDROWIA- INFORMATYZACJA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE”.

Dnia 6 października 2014r. zostało wysłane  zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych na realizację projektu „ Świat e-usług dla zdrowia- Informatyzacja Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie”.

Podpisanie umowy na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego

Dnia 13 lutego 2014 r. została podpisana umowa między Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie a Kancelarią Biegłego rewidenta „REFIN” mgr Alicja Jasińska. Przedmiotem umowy była usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dotyczącego realizacji projektu „ Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” dofinansowanego z Działania 7.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Głównym celem przeprowadzenia audytu było uzyskanie potwierdzenia, że realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych spełnia wszelkie wymagania.