Rozmiar tekstu

Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu 艢wi臋ta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodleg艂o艣ci Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie informujemy, i偶 zgodnie z Ustaw膮 podpisan膮 przez Prezydenta RP dzie艅 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od pracy, jadnak偶e dotyczy to tylko pracowników administracji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Szpital wraz z przychodni膮 pracuj膮 w normalnym trybie zapewniaj膮c tym samym ci膮g艂o艣膰 艣wiadcze艅 zdrowotnych.

 

Dyrekcja Szpitala

 

TRE艢膯 USTAWY

 

 

OG艁OSZENIE O MO呕LIWO艢CI ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZEZNACZONEJ DO ZNISZCZENIA

OG艁OSZENIE O BRAKOWANIU (ZNISZCZENIU) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ BEZ MO呕LIWO艢CI ODTWORZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Pa艅stwo,

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1318) uprzejmie informujemy, i偶 w listopadzie 2018r. zostanie przeprowadzona procedura brakowania historii chorób pacjentów leczonych stacjonarnie w oddzia艂ach szpitalnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30 w latach 1981-1998. Pacjenci leczeni w tym okresie mog膮 z艂o偶y膰 wniosek o wydanie orygina艂u swojej historii choroby.

Wniosek nale偶y z艂o偶y膰 najpó藕niej do dnia 9 listopada 2018 r. w Sekcji Analiz Medycznych, Statystyki Medycznej i Archiwum w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30  lub przes艂a膰 na adres (decyduje data wp艂ywu):

 

Archiwum

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

ul. Warszawska 30

10-082 Olsztyn

 

Wniosek mo偶e z艂o偶y膰 pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy (je艣li jest ustanowiony) lub osoba upowa偶niona przez pacjenta posiadaj膮ca stosowne upowa偶nienie po艣wiadczone przez notariusza.

Wniosek o wydanie dokumentacji musi zawiera膰:

 1. Dane pacjenta:
  • imi臋 i nazwisko oraz nazwisko panie艅skie lub nazwisko pod jakim by艂 hospitalizowany pacjent
  • PESEL
  • adres zamieszkania
  • aktualny numer telefonu
  • nazw臋 oddzia艂u i rok hospitalizacji
  • dat臋 i czytelny podpis wnioskuj膮cego
 1. Okre艣lenie czy wnioskuj膮cy jest
  • pacjentem,
  • przedstawicielem ustawowym pacjenta,
  • osob膮 upowa偶nion膮 przez pacjenta (wówczas do wniosku musi by膰 do艂膮czone oryginalne upowa偶nienie po艣wiadczone przez notariusza)

Wydawanie powy偶szej dokumentacji odbywa膰 si臋 b臋dzie w Sekcji Analiz Medycznych, Statystyki Medycznej i Archiwum w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30 od dnia 12 listopada 2018r. Po odbiór nale偶y zg艂osi膰 si臋 z dowodem osobistym.

 

Dyrekcja Szpitala