Rozmiar tekstu

Konkurs na stanowiska piel臋gniarek oddzia艂owych

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie og艂asza

KONKURS

na stanowiska:
  1. Piel臋gniarki Oddzia艂owej Kliniki Kardiologii i Chorób Wewn臋trznych
  2. Piel臋gniarki Oddzia艂owej Kliniki Neurochirurgii
  3. Piel臋gniarki Oddzia艂owej Zak艂adu Rehabilitacji Leczniczej Budzik dla Doros艂ych
  4. Piel臋gniarki Oddzia艂owej Kliniki Neurologii, Oddzia艂u Udarowego
  5. Piel臋gniarki Oddzia艂owej Kliniki Otorynolaryngologii Chorób G艂owy i Szyi
  6. Piel臋gniarki Oddzia艂owej Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej
  7. Piel臋gniarki Oddzia艂owej Izby Przyj臋膰

Kandydaci zg艂aszaj膮cy si臋 do konkursu powinny posiada膰 kwalifikacje okre艣lone w Rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nieb臋d膮cych przedsi臋biorcami (Dz.U. 2011 nr 151 poz. 896) oraz z艂o偶y膰 dokumenty okre艣lone w Rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nieb臋d膮cym przedsi臋biorc膮 (Dz.U. Nr. 12 poz. 182), z pó藕niejszymi zmianami.

Oferty wraz z dokumentami nale偶y sk艂ada膰 w terminie do dnia 22 listopada 2019 r.
w zamkni臋tej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem
i telefonem nadawcy oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Piel臋gniarki Oddzia艂owej ……………………………” (wskazanie kliniki, oddzia艂u), i przes艂a膰 na adres :

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

ul. Warszawska 30 10-082 Olsztyn

  

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostan膮 powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nast膮pi w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. w siedzibie Okr臋gowej Izby Piel臋gniarek i Po艂o偶nych w Olsztynie ul. Pstrowskiego 14K.

Osoba zg艂aszaj膮ca si臋 do konkursu ma prawo wgl膮du do materia艂ów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu og艂aszaj膮cego konkurs – sekretariat szpitala , w godzinach 7.25 – 15.00 dni pracuj膮ce.

Relacja z konferencji Polskie Innowacyjne Technologie Medyczne

Mamy przyjemno艣膰 zaprezentowa膰 relacj臋 z konferencji naukowej, która odby艂a si臋 20 wrze艣nia 2019 roku na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Zapraszamy równie偶 do obejrzenia galerii zdj臋膰 z wydarzenia: galeria