Rozmiar tekstu

Konkurs na stanowiska piel臋gniarek oddzia艂owych

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie og艂asza

 KONKURS

na stanowiska

    Piel臋gniarki Oddzia艂owej Kliniki Kardiologii i Chorób Wewn臋trznych

    Piel臋gniarki Oddzia艂owej Kliniki Neurochirurgii

    Piel臋gniarki Oddzia艂owej Kliniki Neurologii, Oddzia艂u Udarowego

    Piel臋gniarki Oddzia艂owej Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej

 

Kandydaci zg艂aszaj膮cy si臋 do konkursu powinny posiada膰 kwalifikacje okre艣lone w Rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nieb臋d膮cych przedsi臋biorcami (Dz.U. 2011 nr 151 poz. 896) oraz z艂o偶y膰 dokumenty okre艣lone w Rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nieb臋d膮cym przedsi臋biorc膮 (Dz.U. Nr. 12 poz. 182), z pó藕niejszymi zmianami.

Oferty wraz z dokumentami nale偶y sk艂ada膰 w terminie do dnia 31 stycznia 2020r w zamkni臋tej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem i telefonem nadawcy oraz dopiskiem

Konkurs na stanowisko Piel臋gniarki Oddzia艂owej…………………………………” (wskazanie kliniki, oddzia艂u), i przes艂a膰 na adres :

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

ul. Warszawska 30 10-082 Olsztyn

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostan膮 powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nast膮pi w terminie do dnia 26 lutego 2020r w siedzibie Okr臋gowej Izby Piel臋gniarek i Po艂o偶nych w Olsztynie ul. Pstrowskiego 14K

Osoba zg艂aszaj膮ca si臋 do konkursu ma prawo wgl膮du do materia艂ów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu og艂aszaj膮cego konkurs – sekretariat szpitala , w godzinach 7.25 – 15.00 dni pracuj膮ce.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny ZATRUDNI PEL臉GNIARKI

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

ZATRUDNI

PEL臉GNIARKI

 

 

  • Wymagania podstawowe: dyplom; prawo wykonywania zawodu
  • Wymagania preferowane: kursy kszta艂cenia podyplomowego
  • Ponadto oczekujemy od kandydatów: sumienno艣ci, gotowo艣ci do podj臋cia pracy stosownie do oczekiwa艅 szpitala, umiej臋tno艣膰 pracy w zespole
  • Oferujemy: zatrudnienie na umow臋 o prac臋 lub umow臋 zlecenie

 

Osoby zainteresowane powy偶sz膮 ofert膮, prosimy o kontakt osobisty z
Z-c膮 Dyrektora ds. Piel臋gniarstwa Pani膮 Iwon膮 Kacprzak Budynek Administracji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ul. Warszawska 30, lub telefonicznie pod nr. Telefonu : 604-100-592

Zaproszenie na konferencj臋

Szanowni Pa艅stwo,

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ma zaszczyt zaprosi膰 na konferencj臋 po艣wi臋con膮 realizacji projektu pn.: „Innowacyjny Szpital”.
Celem projektu by艂o zwi臋kszenie efektywno艣ci leczenia chorób uk艂adu oddechowego i chorób uk艂adu kostno-stawowo-mi臋艣niowego poprzez doposa偶enie Klinik, Oddzia艂ów i Pracowni Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
Konferencja odb臋dzie si臋 16 stycznia 2020 r. o godz. 11 w auli (I pi臋tro) Budynku Centrum Symulacji Medycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30.
Udzia艂 w konferencji jest bezp艂atny.

Z wyrazami szacunku,
Rados艂aw Borysiuk
Dyrektor USK w Olsztynie