Rozmiar tekstu

Kontrola ex-post zrealizowanego projektu pt. 鈥濪oposa偶enie Oddzia艂贸w Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie鈥

W dnia 26-27 wrze艣nia 2013 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie, odby艂a si臋 na miejscu oficjalna kontrola ex-post zrealizowanego projektu pt. 鈥濪oposa偶enie Oddzia艂贸w Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie鈥. Projektu jest dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I 艢RODOWISKO, PRIORYTET: XII Bezpiecze艅stwo zdrowotne i poprawa efektywno艣ci systemu ochrony zdrowia, DZIA艁ANIE: 12.2 Inwestycje w infrastruktur臋 ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym. Numer Projektu POIS 12.02.00-00-003/08.
Kontrola obj臋艂a m.inn. sprawdzenie zakupionego w ramach projektu sprz臋tu w miejscu u偶ytkowania, czyli Klinik臋 Otorynolarngologii chr贸b g艂owy i szyi, Klinik臋 Neurochirurgii, Klinik臋 Chirurgii Og贸lnej I Onkologicznej oraz Blok Operacyjny.
Kolejnym elementem podlegaj膮cym kontroli by艂o sprawdzenie i weryfikacji dokumentacji projektowej, przetargowej oraz finansowo-ksi臋gowej.
Kontrol臋 przeprowadzili pracownicy Centrum System贸w Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.

Wizyta w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wsch贸d w Suwa艂kach

W zwi膮zku z realizacj膮 projektu 鈥濨udowa infrastruktury B+R w postaci
urz膮dzenia symulacyjnego wspomagaj膮cego wiedz臋 w zakresie podtrzymywania i
przywracania czynno艣ci 偶yciowych鈥, dnia 12 sierpnia 2013r. odby艂a si臋 wizyta
w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wsch贸d w Suwa艂kach.
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
Celem wizyty by艂o zwiedzenie 鈥濴aboratorium medycznego 鈥 symulatora szpitala鈥. Fotografie z wizyty.

Monta偶 wysokospecjalistycznego cyfrowego urz膮dzenia RTG

Dnia 10.06.2013r. w nowym budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie zako艅czy艂 si臋 monta偶 wysokospecjalistycznego cyfrowego urz膮dzenia RTG zakupionego w ramach projektu pt. 鈥濪oposa偶enie Oddzia艂贸w Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie鈥 wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzia艂ania 12.2 鈥 Inwestycje w infrastruktur臋 ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XII 鈥 Bezpiecze艅stwo zdrowotne i poprawa efektywno艣ci systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i 艢rodowisko 2007-2013.

Konferencja prasowa podsumowuj膮ca projekt 鈥濪oposa偶enie Oddzia艂贸w Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie鈥

Dnia 05.07 2013 r. odby艂a si臋 oficjalna konferencja prasowa podsumowuj膮ca zrealizowany przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie projekt pt. 鈥濪oposa偶enie Oddzia艂贸w Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie鈥. Realizacja projektu jest dofinansowana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I 艢RODOWISKO, PRIORYTET: XII Bezpiecze艅stwo zdrowotne i poprawa efektywno艣ci systemu ochrony zdrowia, DZIA艁ANIE: 12.2 Inwestycje w infrastruktur臋 ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym w wysoko艣ci 2 454 908,00 PLN.Ca艂kowita warto艣膰 projektu wynios艂a 2 455 034,96 PLN.

Podsumowania realizowanego dzia艂ania dokonali:

  • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz 鈥 Dziekan Wydzia艂u Nauk Medycznych UWM w Olsztynie;
  • lek. stom. Leszek W艂adys艂aw Dudzi艅ski 鈥 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
  • dr hab. n. med. Jerzy St. Gielecki, prof. UWM - Prodziekan ds. Kszta艂cenia
  • Agnieszka Wasilewska - Project Manager

W konferencji opr贸cz znanych w 艣wiecie medycznym zaproszonych go艣ci z kraju i zagranicy w tym Dziekana Wydzia艂u Lekarskiego Uniwersytetu Immanuela Kanta w Kaliningradzie 鈥 Pana Siergieja W艂adimirowicza Korienjewa, uczestniczyli tak偶e przedstawiciele czo艂owych producent贸w sprz臋tu medycznego.
Konferencja prasowa odby艂a si臋 z udzia艂em wielu przedstawicieli medi贸w regionalnych.

Monitoring UE projektu wsp贸艂pracy transgranicznej

Dnia 12.06.2013r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie planowany jest monitoring przez UE projektu wsp贸艂pracy transgranicznej 鈥濰igh quality surgery over borders鈥. Na podstawie niniejszego monitoringu przygotowany b臋dzie raport z realizacji najciekawszych przedsi臋wzi臋膰 dla Komisji Europejskiej.
Projekt niniejszy realizowany jest pod kierownictwem naukowym Pana Prof. Dr hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza. W ramach projektu po stronie polskiej zakupione zostan膮 m.inn: wysokiej jako艣ci symulator - Transgraniczne Centrum Treningowe Umiej臋tno艣ci Neurochirurgicznych oraz wysokiej jako艣ci Transgraniczne Centrum Treningowe Umiej臋tno艣ci Pooperacyjnych.
Po stronie rosyjskiej partnerami s膮 Uniwersytet Emmanuela Kanta oraz Regionalny Szpital Kliniczny w Kaliningradzie. W ramach projektu zrealizowane zostanie tam Transgraniczne Centrum Symulacji Laparoskopowych oraz Transgraniczne Centrum Symulacji Endoskopowych.
Warto podkre艣li膰, 偶e jest to pierwsze tej rangi mi臋dzynarodowe wydarzenie w ramach wsp贸艂pracy transgranicznej. Pierwsze przedsi臋wzi臋cie pomi臋dzy dwoma krajami w dziedzinie edukacji i zdrowia. W pocz膮tkowej fazie zostan膮 utworzone po obu stronach granicy laboratoria szkoleniowe dla lekarzy i przeprowadzone zostan膮 szkolenia, nast臋pnie zorganizowane zostan膮 systemy edukacji w tych centrach.