Rozmiar tekstu

Życzenia

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Dnia 29 marca 2013r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Olsztynie, w obecności JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Pana prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Jacka Protasa, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, celem którego jest realizacja przedsięwzięcia znanego pod nazwą: “Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz chorób z tym związanych”.Niniejszy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczoś, Działanie 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 3.999.675,00PLN
Celem projektu jest budowa do końca 2014 roku laboratoriów badania drożności dróg oddechowych i chorób powiązanych. Planowane jest utworzenie 4 laboratoriów:

  • laboratorium (pracownia) otoneurologiczne
  • laboratorium oceny drożności dróg oddechowych w stanie uśpienia
  • laboratorium badania zaburzeń oddychania podczas snu
  • laboratorium oceny drożności dróg oddechowych.

Czytaj więcej: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu