Rozmiar tekstu

Konferencja zamykaj膮ca projekt 鈥淏udowa laboratori贸w badania dro偶no艣ci dr贸g oddechowych oraz chor贸b z tym zwi膮zanych鈥

W dniu 13.06.2014r. odby艂a si臋 konferencja podsumowuj膮ca - zamykaj膮ca projekt, znany pod nazw膮 鈥淏udowa laboratori贸w badania dro偶no艣ci dr贸g oddechowych oraz chor贸b z tym zwi膮zanych鈥, wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, O艣 Priorytetowa 1 鈥 Przedsi臋biorczo艣膰 , Dzia艂anie聽 1.1 - Wzrost konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw, Poddzia艂anie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworz膮ce powi膮zania kooperacyjne pomi臋dzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsi臋biorstwami. Otworzy艂a Pani Prodziekan ds. dydaktyki Wydzia艂u Nauk Medycznych UWM 鈥 dr n. med. Anna 呕urada. Prowadzi艂 je Pan Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa. Osoba wsp贸艂prowadz膮c膮 z ramienia Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie - Pana Dyrektora Leszka Dudzi艅skiego, by艂 jego zast臋pca - Pan Miros艂aw Kocha艅ski. W spotkaniu wzi臋li udzia艂 lekarze r贸偶nych specjalizacji, zaproszeni go艣cie oraz lokalne media

Spotkanie informacyjne dla lekarzy o projekcie "Budowa laboratori贸w badania droz虈nos虂ci dr贸g oddechowych oraz chor贸b z tym zwia台zanych鈥

W dniu 13.06.2014r. odby艂o si臋 spotkanie informacyjne z lekarzami r贸偶nych specjalizacji omawiaj膮ce projekt, znany pod nazw膮 鈥淏udowa laboratori贸w badania dro偶no艣ci dr贸g oddechowych oraz chor贸b z tym zwi膮zanych鈥,聽 wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w聽 Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, O艣 Priorytetowa 1 - Przedsi臋biorczo艣, Dzia艂anie 1.1 - Wzrost konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw, Poddzia艂anie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworz膮ce powi膮zania kooperacyjne pomi臋dzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsi臋biorstwami. Spotkanie to otworzy艂a Pani Prodziekan ds. dydaktyki Wydzia艂u Nauk Medycznych UWM 鈥 dr n. med. Anna 呕urada. Prowadzi艂 je Pan Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa. Osoba wsp贸艂prowadz膮c膮 z ramienia Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie - Pana Dyrektora Leszka Dudzi艅skiego, by艂 jego zast臋pca - Pan Miros艂aw Kocha艅ski

Oficjalne przekazanie kolejnej cz臋艣ci wyposa偶enia laboratori贸w badania dro偶no艣ci dr贸g oddechowych

W dniu 31.03.2014r. nast膮pi艂o oficjalne przekazanie kolejnej cz臋艣ci wyposa偶enia laboratori贸w badania dro偶no艣ci dr贸g oddechowych oraz chor贸b powi膮zanych z przedsi臋wzi臋cia znanego pod nazw膮: 鈥淏udowa laboratori贸w badania droz虈nos虂ci dr贸g oddechowych oraz chor贸b z tym zwia台zanych鈥,聽 wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w聽 Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, O艣 Priorytetowa 1 - Przedsi臋biorczo艣, Dzia艂anie 1.1 - Wzrost konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw, Poddzia艂anie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworz膮ce powi膮zania kooperacyjne pomi臋dzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsi臋biorstwami.