Rozmiar tekstu

Konferencja prasowa podsumowująca projekt „Doposażenie Oddziałów Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie“

Dnia 05.07 2013 r. odbyła się oficjalna konferencja prasowa podsumowująca zrealizowany przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie projekt pt. „Doposażenie Oddziałów Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie“. Realizacja projektu jest dofinansowana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, PRIORYTET: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, DZIAŁANIE: 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym w wysokości 2 454 908,00 PLN.Całkowita wartość projektu wyniosła 2 455 034,96 PLN.

Podsumowania realizowanego działania dokonali:

  • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie;
  • lek. stom. Leszek Władysław Dudziński – Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
  • dr hab. n. med. Jerzy St. Gielecki, prof. UWM - Prodziekan ds. Kształcenia
  • Agnieszka Wasilewska - Project Manager

W konferencji oprócz znanych w świecie medycznym zaproszonych gości z kraju i zagranicy w tym Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Immanuela Kanta w Kaliningradzie – Pana Siergieja Władimirowicza Korienjewa, uczestniczyli także przedstawiciele czołowych producentów sprzętu medycznego.
Konferencja prasowa odbyła się z udziałem wielu przedstawicieli mediów regionalnych.

Montaż wysokospecjalistycznego cyfrowego urządzenia RTG

Dnia 10.06.2013r. w nowym budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie zakończył się montaż wysokospecjalistycznego cyfrowego urządzenia RTG zakupionego w ramach projektu pt. „Doposażenie Oddziałów Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 12.2 – Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Monitoring UE projektu współpracy transgranicznej

Dnia 12.06.2013r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie planowany jest monitoring przez UE projektu współpracy transgranicznej „High quality surgery over borders“. Na podstawie niniejszego monitoringu przygotowany będzie raport z realizacji najciekawszych przedsięwzięć dla Komisji Europejskiej.
Projekt niniejszy realizowany jest pod kierownictwem naukowym Pana Prof. Dr hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza. W ramach projektu po stronie polskiej zakupione zostaną m.inn: wysokiej jakości symulator - Transgraniczne Centrum Treningowe Umiejętności Neurochirurgicznych oraz wysokiej jakości Transgraniczne Centrum Treningowe Umiejętności Pooperacyjnych.
Po stronie rosyjskiej partnerami są Uniwersytet Emmanuela Kanta oraz Regionalny Szpital Kliniczny w Kaliningradzie. W ramach projektu zrealizowane zostanie tam Transgraniczne Centrum Symulacji Laparoskopowych oraz Transgraniczne Centrum Symulacji Endoskopowych.
Warto podkreślić, że jest to pierwsze tej rangi międzynarodowe wydarzenie w ramach współpracy transgranicznej. Pierwsze przedsięwzięcie pomiędzy dwoma krajami w dziedzinie edukacji i zdrowia. W początkowej fazie zostaną utworzone po obu stronach granicy laboratoria szkoleniowe dla lekarzy i przeprowadzone zostaną szkolenia, następnie zorganizowane zostaną systemy edukacji w tych centrach.