Rozmiar tekstu

呕yczenia

膯wiczenia przeciwpo偶arowe

W dniu 20 listopada 2014r. o godz. 11:00 przy wsp贸艂udziale Stra偶ak贸w z Komendy Miejskiej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Olsztynie odby艂a si臋 pr贸bna ewakuacja pacjent贸w z Kliniki Otorynolaryngologii, Chor贸b G艂owy i Szyi naszego szpitala. Akcja mia艂a na celu praktyczne sprawdzenie organizacji i warunk贸w ewakuacji pacjent贸w, personelu oraz inych os贸b przebywaj膮cych w Klinice w razie realnego zagro偶enia po偶arowego.

Podstaw膮 prawn膮 do przeprowadzania takich pr贸bnych ewakuacji jest 聽搂13 Rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo偶arowej budynk贸w, innych obiekt贸w budowlanych i teren贸w (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu na terenie USK oraz automatyczny system wjazdu

W zwi膮zku ze zmian膮 organizacji ruchu na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, oraz uruchomieniem automatycznego systemu wjazdu, informuje si臋, 偶e od 01.07.2014r., abonamentowe karty 聽wjazdu - tzw. 鈥瀦ielone鈥 oraz 鈥瀝贸偶owe鈥 trac膮 wa偶no艣膰.
Od 25.06.2014r. w kasie USK (budynek Administracji Szpitala 鈥 I p.) w godzinach 8.00-14.00, b臋d膮 wydawane nowe, abonamentowe karty wjazdu do systemu聽 automatycznego, obowi膮zuj膮cego od 01.07.2014r. 聽Pracownicy posiadaj膮cy karty zielone mog膮 je wymieni膰 bez sk艂adania wnisoku o jej wydanie, za艣聽 posiadacze kart r贸偶owych zobowi膮zani s膮 do z艂o偶enia wniosku (stanowi膮cego za艂膮cznik do niniejszego pisma) w kancelarii聽 Szpiatala. Prosimy o zg艂aszanie pe艂nych nazw firm i dzia艂alno艣ci, kt贸re b臋d膮 konieczne do wystawiania faktur przez firme obs艂uguj膮c膮 system wjazdu na teren USK.

Jednocze艣nie informujemy, 偶e nowe karty b臋d膮 JEDYNYMI dzia艂aj膮cymi w systemie automatycznym.

Wjazd na teren Szpitala mo偶liwy b臋dzie tylko na zasadach og贸lnych (p艂atno艣膰 godzinowa w/g cenika) albo za pomoc膮 karty abonamentowej.

Dlatego te偶 prosimy o zapoznanie si臋 z 鈥Regulaminem korzystania z聽systemu kontroli wjazdu聽 na teren USK w Olsztynie鈥 i 聽za艂膮cznikami:

REGULAMIN U呕YTKOWANIA KART WJAZDOWYCH

  1. Za zgubion膮 聽kart臋 op艂ata w wysoko艣ci聽 50,00 z艂.
  2. Karty wydawane s膮 w kasie, na podstawie wniosku zakceptowanego przez Dyrektora USK.
  3. Wnioski nale偶y sk艂ada膰 w kancelarii Szpitala.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie otrzyma艂 dwie statuetki programu 鈥濺zetelni 2014鈥

Dnia 28.06.2014r. w Warszawie, na uroczystej Gali, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie otrzyma艂 dwie statuetki programu 鈥濺zetelni 2014鈥
W tym roku Rada Programowa, w sk艂ad kt贸rej weszli przedstawiciele patron贸w honorowych, instytucji wsp贸艂pracuj膮cych oraz wsp贸艂organizator贸w, kolejny raz wy艂oni艂a Laureat贸w Projektu 鈥濺zetelni鈥. Nagrodzeni Certyfikatami to podmioty, o kt贸rych mo偶na powiedzie膰, i偶 s膮 partnerem godnym zaufania, partnerem, kt贸ry w spos贸b profesjonalny i rzetelny wywi膮zuje si臋 ze swoich zobowi膮za艅 nie tylko wzgl臋dem swoich klient贸w, kontrahent贸w, ale tak偶e wzgl臋dem swoich pracownik贸w. S膮 to tak偶e podmioty, kt贸re 艣wiadome praw, jakimi rz膮dzi si臋 otoczenie, w kt贸rym funkcjonuj膮, podejmuj膮 dzia艂ania na rzecz konkurencyjno艣ci na rynku przy pe艂nym poszanowaniu i respektowaniu zasad etycznych.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie otrzyma艂 dwie z艂ote statuetki:
鈥⒙犅 聽Certyfikat "Rzetelni w Ochronie Zdrowia" przyznany zostaje tym plac贸wkom medycznym oraz firmom dzia艂aj膮cym w bran偶y medycznej, kt贸re szczeg贸lnie pozytywnie, dbaj膮c o relacje, wp艂ywaj膮 na rozw贸j medycyny. Certyfikat przyznawany jest na 3 poziomach: regionalnym (dla ka偶dego wojew贸dztwa), og贸lnopolskim lub europejskim.
鈥⒙犅 聽Certyfikat 鈥濺zetelny Mened偶er鈥 - to wyraz uznania, b臋d膮cego podkre艣leniem systematycznego i d艂ugotrwa艂ego budowania wiarygodno艣ci, a tak偶e potwierdzeniem odpowiednich zasob贸w kompetencyjnych przez osob臋 kieruj膮c膮 jednostk膮.
Warto podkre艣li膰, 偶e Rzetelni w Ochronie Zdrowia - jest projektem popieranym przez Kancelari臋 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Gospodarki, skierowanym do plac贸wek medycznych oraz firm dzia艂aj膮cych w sektorze medycznym, kt贸re w swym dzia艂aniu kieruj膮 si臋 etyk膮, profesjonalizmem, rzetelno艣ci膮 oraz efektywno艣ci膮 zarz膮dzania. Nagrody te s膮 uznaniem zar贸wno dla ca艂okszta艂tu pracy szpitala jako jednostki, jak te偶 ukoronowaniem oraz docenieniem wysi艂k贸w kieruj膮cego t膮 jednostk膮 jej Dyrektora - Pana Leszka Dudzi艅skiego.

Podpisanie umowy na dostaw臋 wyposa偶enia z post臋powania 鈥瀂akup infrastruktury do prowadzenia bada艅 nad pomiarami w obr臋bie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcj膮 jej szkieletu鈥

W dniu 18 czerwca 2014 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie zosta艂a podpisana przez Pana Dyrektora Leszka Dudzi艅skiego z firm膮 Labo Cllinic Sp. z o.o. w Olsztynie, umowa na dostaw臋 wyposa偶enia do projektu 鈥瀂akup infrastruktury do prowadzenia bada艅 nad pomiarami w obr臋bie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcj膮 jej szkieletu鈥. Projekt wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, O艣 Priorytetowa 1 - Przedsi臋biorczo艣膰, Dzia艂ania 1.1 - Wzrost konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw, Poddzia艂anie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworz膮ce powi膮zania kooperacyjne pomi臋dzy jednostkami