Rozmiar tekstu

Konferencja zamykająca projekt, znany pod nazwą „Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych”

W dniu 25.02.2014r. w siedzibie Okręgowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, odbyła się konferencja zamykająca projekt, znany pod nazwą „Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych”, współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 – Przedsiębiorczość, Działanie 1.1 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3  Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

Oficjalne przekazanie pierwszej części wyposażenia laboratoriów badania drożności dróg oddechowych

W dniu 31.12.2013r. nastąpiło oficjalne przekazanie pierwszej części wyposażenia laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz chorób powiązanych z przedsięwzięcia znanego pod nazwą: “Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz chorób z tym związanych”,  współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczoś, Działanie 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami.

Sukces Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 62-ch Światowych Targach „BRUSSELS INNOVA 2013”

W sobotę, 16 listopada zakończyły się 62 Światowe Targi Innowacji i Wynazaczości „BRUSSELS INNOVA 2013” poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego. Targi zgromadziły rozwiązania z 14 krajów świata m.in. z Belgii, Bośni, Bułgarii, Chorwacji, Francji, Iranu, Mołdawii, Malezji, Polski, Rosji, Rumunii, Tajwanu, Włoch reprezentowane przez ponad 300 wystawców.

Czytaj więcej: Sukces Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 62-ch Światowych Targach „BRUSSELS INNOVA 2013”

NOWY BUDYNEK SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO OFICJALNIE OTWARY

>> Reportaż telewizji regionalnej Olsztyn <<

Dnia 18.10.2013 r. nastąpiło uroczyste otwarcie - w obecności Jego Ekscelencji Arcybiskupa Edmunda Piszcza - przez JM Rektora UWM prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego, Marszałka województwa Jacka Protasa, Wojewodę warmińsko-mazurskiego Mariana Podziewskiego, Dziekana Wydziału Nauk Medycznych prof Wojciecha Maksymowicza oraz Dyrektora Szpitala Leszka Dudzińskiego, nowego budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Czytaj więcej: NOWY BUDYNEK SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO OFICJALNIE OTWARY