Rozmiar tekstu

Sukces Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 62-ch Światowych Targach „BRUSSELS INNOVA 2013”

W sobotę, 16 listopada zakończyły się 62 Światowe Targi Innowacji i Wynazaczości „BRUSSELS INNOVA 2013” poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego. Targi zgromadziły rozwiązania z 14 krajów świata m.in. z Belgii, Bośni, Bułgarii, Chorwacji, Francji, Iranu, Mołdawii, Malezji, Polski, Rosji, Rumunii, Tajwanu, Włoch reprezentowane przez ponad 300 wystawców.

Czytaj więcej: Sukces Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 62-ch Światowych Targach „BRUSSELS INNOVA 2013”

Kontrola ex-post zrealizowanego projektu pt. „Doposażenie Oddziałów Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie“

W dnia 26-27 września 2013 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie, odbyła się na miejscu oficjalna kontrola ex-post zrealizowanego projektu pt. „Doposażenie Oddziałów Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie“. Projektu jest dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, PRIORYTET: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, DZIAŁANIE: 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym. Numer Projektu POIS 12.02.00-00-003/08.
Kontrola objęła m.inn. sprawdzenie zakupionego w ramach projektu sprzętu w miejscu użytkowania, czyli Klinikę Otorynolarngologii chrób głowy i szyi, Klinikę Neurochirurgii, Klinikę Chirurgii Ogólnej I Onkologicznej oraz Blok Operacyjny.
Kolejnym elementem podlegającym kontroli było sprawdzenie i weryfikacji dokumentacji projektowej, przetargowej oraz finansowo-księgowej.
Kontrolę przeprowadzili pracownicy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.

NOWY BUDYNEK SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO OFICJALNIE OTWARY

>> Reportaż telewizji regionalnej Olsztyn <<

Dnia 18.10.2013 r. nastąpiło uroczyste otwarcie - w obecności Jego Ekscelencji Arcybiskupa Edmunda Piszcza - przez JM Rektora UWM prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego, Marszałka województwa Jacka Protasa, Wojewodę warmińsko-mazurskiego Mariana Podziewskiego, Dziekana Wydziału Nauk Medycznych prof Wojciecha Maksymowicza oraz Dyrektora Szpitala Leszka Dudzińskiego, nowego budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Czytaj więcej: NOWY BUDYNEK SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO OFICJALNIE OTWARY

Wizyta w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach

W związku z realizacją projektu „Budowa infrastruktury B+R w postaci
urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i
przywracania czynności życiowych”, dnia 12 sierpnia 2013r. odbyła się wizyta
w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach.
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
Celem wizyty było zwiedzenie „Laboratorium medycznego – symulatora szpitala“. Fotografie z wizyty.