Rozmiar tekstu

O艢WIADCZENIE ws. protoko艂u pokontrolnego NIK

O 艢 W I A D C Z E N I E

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Informacja na stronie internetowej Najwy偶szej Izby Kontroli oficjalnej informacji p.t. 鈥濶IK o zam贸wieniach publicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie鈥, kt贸ra ukaza艂a si臋 4 grudnia 2015 r. na stronie internetowej Najwy偶szej Izby Kontroli, a kt贸ra zosta艂a nast臋pnie rozpowszechniona w mediach jest nierzetelna, gdy偶 pomija fakt, 聽i偶 Najwy偶sza Izba Kontroli oceni艂a pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawid艂owo艣ci realizacj臋 przez Szpital w latach 2012-2014 zam贸wie艅 publicznych.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Nierzetelno艣膰 polega r贸wnie偶 na pomini臋ciu okoliczno艣ci, i偶 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie wni贸s艂 zastrze偶enia do protoko艂u kontroli, a Komisja Rozstrzygaj膮ca NIK w uchwale z dn. 15 wrze艣nia 2015 r. uzna艂a w wi臋kszo艣ci argumenty prawne zg艂oszone przez Szpital, uchylaj膮c stwierdzenia dokonane przez kontroler贸w NIK. 聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Komisja Rozstrzygaj膮ca uzna艂a m.in. za niezasadne powtarzaj膮ce si臋聽 w oficjalnej informacji NIK stwierdzenie o nieracjonalno艣ci zakupu skanera klisz RTG, gdy偶 zakup by艂聽 uzasadniony na艂o偶onym na podmioty lecznicze obowi膮zkiem wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Stwierdzenie, o rzekomym nabyciu niepotrzebnego聽 sprz臋tu medycznego jest wi臋c ca艂kowicie niezgodne z prawd膮.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zesp贸艂 Orzekaj膮cy Komisji Rozstrzygaj膮cej w NIK w ca艂o艣ci uwzgl臋dni艂 zastrze偶enia USK w Olsztynie dotycz膮ce 鈥瀗ieracjonalnego鈥 zakupu w 2013 r. skanera klisz RTG, uznaj膮c, i偶 by艂 on niezb臋dny w celu cyfrowego odwzorowywania zdj臋膰 radiologicznych, w聽 zwi膮zku z na艂o偶onym przez ustaw臋 o systemie informacji w ochronie zdrowia na podmioty lecznicze, obowi膮zkiem prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Jak stwierdzi艂 Zesp贸艂 Orzekaj膮cy, do dnia 31 lipca 2014 r. terminem do kt贸rego us艂ugodawcy zobowi膮zani byli prowadzi膰 wy艂膮cznie elektroniczn膮 dokumentacj臋 medyczn膮 by艂 dzie艅 po nim nast臋puj膮cy, czyli 1 sierpnia 2014 r.聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 W 艣wietle powy偶szego zapis zawarty na stronie internetowej NIK jest nadu偶yciem nie maj膮cym odzwierciedlenia w dokumentacji post臋powania kontrolnego. Ponadto Szpital nadal zobowi膮zany jest wprowadzi膰 dokumentacj臋 medyczn膮 w formie elektronicznej. Wyd艂u偶eniu do 1 sierpnia 2017 r. uleg艂 jedynie termin realizacji tego obowi膮zku. Nie mo偶na wi臋c uzna膰 zakupu skanera klisz RTG za 鈥瀗iepotrzebny鈥, gdy偶 by艂 on i jest niezb臋dny w procesie聽 wprowadzania elektronicznej dokumentacji w Szpitalu.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Ponadto informacja na stronie NIK powo艂uje si臋 na nieprawid艂owo艣ci, kt贸rych w og贸le nie stwierdza Wyst膮pienie Pokontrolne, m.in. takie, i偶 wy艂oniony w przetargu wykonawca by艂 reprezentowany przez osob臋, kt贸ra wcze艣niej powi膮zana by艂a zawodowo z Pe艂nomocnikiem ds. Operacyjnych Szpitala. Komisja Rozstrzygaj膮ca NIK powy偶sze stwierdzenia kontroler贸w r贸wnie偶 uzna艂a za niezasadne.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Reasumuj膮c, nale偶y wskaza膰, i偶 oficjalna informacja NIK o wynikach kontroli nie ma odniesienia do Wyst膮pienia Pokontrolnego w jego ostatecznej wersji uwzgl臋dniaj膮cej zmiany wprowadzone uchwa艂膮 Komisji Rozstrzygaj膮cej NIK z dnia 15 wrze艣nia 2015 r., co narusza domniemanie prawdziwo艣ci informacji publicznej i mo偶e rodzi膰 odpowiedzialno艣膰 deliktow膮 organ贸w w艂adzy publicznej. Ponadto sama forma nie licuje z powag膮 pa艅stwowej instytucji kontrolnej, kt贸rej dzia艂alno艣膰 ma si臋 opiera膰 na zasadach przejrzysto艣ci intencji, rzetelno艣ci informacji i obiektywizmu.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 聽 聽 聽聽 聽 DYREKTOR

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 聽 聽 聽聽 聽 Leszek Dudzi艅ski

Informacja odn. Pe艂nomocnika ds. Praw Pacjenta

Informujemy, 偶e Pe艂nomocnik ds. Praw Pacjenta przyjmuje w budynku przychodni pok. 230 (wej艣cie od szczytu).
Godziny pracy:
Wtorek: 15:30-16:30
艢roda: 10:15-11:15
Numery telefon贸w:
89 524 53 22 i 89 524 54 53

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie ma przyjemno艣膰 poinformowa膰 o otwarciu Poradni Chirurgii Szcz臋kowo-Twarzowej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie ma przyjemno艣膰 poinformowa膰
o otwarciu Poradni Chirurgii Szcz臋kowo-Twarzowej kt贸ra 艣wiadczy us艂ugi medyczne
w zakresie 艣wiadcze艅 zabiegowych (zabiegi w zakresie jamy ustnej, gard艂a i krtani oraz zabiegi szcz臋kowo-twarzowe)聽 i diagnostyki onkologicznej

  • Usuni臋cie g艂臋boko z艂amanego z臋ba przez d艂utowanie wewn膮trzz臋bodo艂owe przy聽 zastosowaniu wierte艂 oraz 聽d藕wigni
  • Szycie w ramach jamy ustnej
  • Chirurgiczne zaopatrzenia ran w ramach jamy ustnej
  • Operacyjne usuni臋cie z臋ba聽 zatrzymanego
  • Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kauteryzacj臋
  • Plastyki wyrostka z臋bodo艂owego
  • Za艂o偶enie szyny przy zwichni臋ciach, reimplantacjach lub transplantacjach z臋b贸w
  • Za艂o偶enie szyny z pelot膮 lub p艂yt膮 nagryzow膮 przy z艂amaniach z przemieszczeniem szcz臋ki lub dna oczodo艂u lub wyrostka k艂ykciowego 偶uchwy
  • Zamkni臋te聽 nastawienie zwichni臋cia stawu聽 skroniowo-偶uchwowego

Oraz inne zabiegi z zakresu chirurgii szcz臋kowo-twarzowej nie wymagaj膮ce znieczulenia og贸lnego.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Poradnia czynna pi臋膰 dni w tygodniu od poniedzia艂ku do pi膮tku.

Telefon do rejestracji poradni specjalistycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego:

89聽524 53 95

Polska Federacja Szpitali

PFS

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie ma ogromn膮 przyjemno艣膰

poinformowa膰, 偶e do艂膮czyli艣my do najbardziej reprezentatywnej

organizacji pracodawc贸w sektora szpitalnego w Polsce

Polskiej Federacji聽 Szpitali

wi臋cej informacji:

http://www.federacjaszpitali.pl/