Rozmiar tekstu

Gratulacje

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi Janowi Mikulskiemu uzyskania Nagród w Pebiscycie Medycznym "Hipokrates 2022". Pan Doktor Jan Mikulski uzyska艂 I nagrod臋 w Plebiscycie Warmii i Mazur oraz II Nagrod臋 w Plebiscycie Ogólnopolskim "Hipokrates 2022" w kategorii "Ortopeda Roku 2022".

Patronatem ogólnopolskiej gali by艂o Ministerstwo Zdrowia, odby艂a si臋 ona na zamku Królewskim w Warszawie 3 grudnia 2022. Ca艂y plebiscyt prowadzony by艂 pod patronatem Narodowego Funduszu Zdrowia. Wcze艣niej statuetki rozdano na szczeblach wojewódzkich.

Serdecznie gratulujemy!

Dyrekcja i Zespó艂 Pracowników USK w Olsztynie

Informacja o ewentualnych kosztach zwi膮zanych z leczeniem

Szanowni Pa艅stwo Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie nie prowadzi leczenia komercyjnego.

Ewentualne op艂aty zwi膮zane z leczeniem dotycz膮 wy艂膮cznie Pacjentów nieuprawnionych do 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodków publicznych przyj臋tych w trybie nag艂ym.

Prosimy o zapoznanie si臋 z procedur膮 oraz cennikiem.   

Cennik
Op艂aty nieubezpieczeni

Medal 鈥濭loria Medicinae鈥

Zrzut ekranu 2022 10 26 134819

Gratulacje

Sk艂adamy serdeczne gratulacje

Pani dr hab. sztuki dr n. med. Hannie Zaj膮czkiewicz, prof. UWM

oraz Panu dr. Leszkowi Dudzi艅skiemu

z powodu udekorowania zaszczytnym Medalem „Gloria Medicinae”. Uroczysto艣膰 odby艂a si臋 na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 21.10.2022.

Medal "Gloria Medicinae" to najwy偶sze odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jest on nadawany za wybitne zas艂ugi dla medycyny, przyznawany tylko dziesi臋ciu lekarzom w 艣wiecie w ci膮gu jednego roku, a wyboru laureatów dokonuje Kapitu艂a Medalu w tajnym g艂osowaniu.
Na dyplomie, który laureat otrzymuje obok medalu, znajduje si臋 tekst w j臋zyku polskim i 艂aci艅skim:
„Za ofiarn膮 s艂u偶b臋 ludziom, za najwy偶szy szacunek dla zdrowia i 偶ycia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijaj膮cych warto艣ci dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego”.

                                                       Gratulujemy!

                                                       Dyrekcja i Pracownicy USK w Olsztynie

 

IMG 20221024 WA0013

IMG 20221024 WA0003

 

Gratulacje

Sk艂adamy serdeczne gratulacje Panu Dyrektorowi Maciejowi Kami艅skiemu za wyró偶nienie odznak膮 „Za zas艂ugi dla ochrony zdrowia”, przyznanego mu przez Ministra Zdrowia.

Wyró偶nienie to Pan Dyrektor otrzyma艂 w dniu 25.10.22 roku w Urz臋dzie Wojewódzkim w Olsztynie z r膮k Waldemara Kraski, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Wojewody Warmi艅sko Mazurskiego Artura Chojeckiego.

Jednocze艣nie sk艂adamy Panu Dyrektorowi 偶yczenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej, du偶o zdrowia i pomy艣lno艣ci w 偶yciu osobistym.

Zespó艂 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Poni偶ej publikujemy tekst autorstwa Pana Dyrektora Kami艅skiego, który jest dedykacji otrzymanego odznaczenia dla Pracowników Szpitala:

 

"Mia艂em zaszczyt odebra膰 wyró偶nienie. Dedykuj臋 je wszystkim pracownikom Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, którzy w czasie pandemii Covid 19 leczyli i dbali o naszych chorych, w szczególno艣ci tych cz臋sto niedocenianych lekarzy naszego POZ, pracowników Higieny Szpitalnej czy pracowników administracji"

 

IMG 20221027 WA0006

 

IMG 20221027 WA0002

Monta偶 urz膮dzenia do radioterapii m贸zgu w systemie ZAP-X Gyroscopic Radiosurgery w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztyn

W dniu 20 wrze艣nia 2022 rozpocz膮艂 si臋 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie monta偶 d艂ugo oczekiwanego urz膮dzenia do radioterapii mózgu w systemie ZAP-X Gyroscopic Radiosurgery. Urz膮dzenie to zosta艂o zainstalowane w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach Pracowni Radiochirurgii (ZAP treatment room) z zaprojektowanym zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym. Wydarzenie to stanowi pocz膮tek rozwoju O艣rodka Radiochirurgii Mózgu, G艂owy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w 艣cis艂ej wspó艂pracy z Uniwersytetem Warmi艅sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Planowane jest przeprowadzenie prospektywnych bada艅 przedklinicznych (badania dozymetryczne) i klinicznych z udzia艂em chorych, których celem b臋dzie ocena bezpiecze艅stwa (badania dozymetryczne) i skuteczno艣ci radiochirurgii (badania kliniczne) przy u偶yciu ZAP-X Gyroscopic Radiosurgery:

Kierunki planowanych bada艅:

  1. Badanie kliniczne w grupie chorych z przerzutami do mózgu, którego celem b臋dzie ocena bezpiecze艅stwa i skuteczno艣ci radiochirurgii.  Ocena bezpiecze艅stwa b臋dzie polega艂a na ocenie toksyczno艣ci wczesnej (powik艂ania w ci膮gu 3 miesi臋cy) oraz toksyczno艣ci pó藕nej (3-12 miesi臋cy) zawieraj膮cej miedzy innymi ocen臋 funkcji poznawczych pacjenta (dedykowane testy neurokognitywne) jak i jako艣ci 偶ycia pacjentów po zabiegach radiochirurgii.
  2. Badanie kliniczne w grupie chorych na glejaki (WHO: I-IV) jako leczenie wznowy po wyczerpaniu standardowych metod leczenia (zabieg chirurgiczny, radioterapia, chemioterapia) z ocen膮 bezpiecze艅stwa i skuteczno艣ci leczenia z uwzgl臋dnieniem swoistych dla glejaków miar oceny skuteczno艣ci leczenia takich jak np. odsetek chorych wolnych od progresji klinicznej w okresie pó艂 roku od zabiegu radiochirurgii.
  3. Badanie kliniczne w grupie chorych na 艂agodne guzy k膮ta mostowo-mó偶d偶kowego (g艂ównie nerwiaki n. VIII). Jako leczenie samodzielne lub w przypadku guzów wi臋kszych > 2 cm 艣rednicy, jako leczenie skojarzone z leczeniem chirurgicznym.
  4. Badanie kliniczne w grupie chorych na neuralgi臋 nerwu trójdzielnego
  5. Mi臋dzynarodowe wieloo艣rodkowe badanie kliniczne radiochirurgii funkcjonalnej w grupie o艣rodków posiadaj膮cych system ZAP-X Gyroscopic Radiosurgery w celu oceny skuteczno艣ci leczenia wybranych przypadków padaczki lekoopornej u doros艂ych i dzieci, parkinsonizmu i innych rzadkich schorze艅 neurologicznych, w których istniej膮 wskazania do miejscowej, precyzyjnej ablacji po wyczerpaniu/nieskuteczno艣ci leczenia farmakologicznego i du偶ym ryzyku/niewykonalno艣ci ze wzgl臋du na lokalizacj臋 z mózgowiu zabiegów neurochirurgicznych.
  6. Badanie kliniczne radiochirurgii jako „boostu” (dodatkowej wysokiej dawki dostarczonej do wybranych miejsc) w skojarzonym leczeniu nowotworów z艂o艣liwych g艂owy i szyi ze szczególnym uwzgl臋dnieniem zlokalizowanych wznów miejscowych i wznów w臋z艂owych po radioterapii lub radiochemioterapii.

 

 zap_cut-away.jpg__1280x800.jpg

Zainstalowanie i uruchomienie urz膮dzenia w Collegium Medicum Uniwersytetu Warmi艅sko-Mazurskiego w Olsztynie umo偶liwi rozwini臋cie szerokiej mi臋dzynarodowej wspó艂pracy naukowej i klinicznej z wy偶ej wymienionymi o艣rodkami w USA, Azji i Europie w zakresie schorze艅 mózgowia, rdzenia kr臋gowego oraz schorze艅 g艂owy szyi.

 Zrzut ekranu 2022 10 26 140158

Opracowano na podstawie „Wniosku Budowlanego” USK Olsztyn, dotycz膮cego tego projektu oraz materia艂ów, udost臋pnionych przez Firm臋 Synektik.