Rozmiar tekstu

PORADNIE

Poradnia Chirurgiczna

dr n. med. Waldemar Kurpiewski

dr n. med. Marek Kowalczyk

dr n. med. Wit Juśkiewicz

lek. Jacek Lasocki

lek. Krzysztof Batia

lek. Łukasz Dyśko

lek. Łukasz Klepacki

Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej

dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz

lek. stom. Leszek Czapliński

lek. stom. Romuald Muczyń

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedyczna

lek. Leszek Gierałtowski

lek. Jan Miklulski

lek. Maciej Świniarski

lek. Michał Towstyga

lek. Piotr   Iwulski

Poradnia Dermatologiczna

lek. Krzysztof Przybylski

lek. Agnieszka Markiewicz

Poradnia Endokrynologiczna

dr n. med. Ewa Aksamit - Białoszewska

lek. Urszula Tarasiewicz

Poradnia Ginekologiczna

lek. Andrzej Kawka

lek. Ireneusz Dywański

Poradnia Kardiologiczna

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński

dr n. med. Beata Moczulska

dr n. med. Maciej Żechowicz

lek. Urszula Łączkowska

Poradnia Medycyny Pracy

lek. Ireneusz Dywański

lek. Stanisław Gawroński

Poradnia Neurochirurgiczna

dr hab. n. med. Monika Barczewska

dr n. med. Łukasz Grabarczyk

dr n. med. Mariusz Sowa

lek. Andrzej Sobieraj

lek. Mateusz Skomorowski

Poradnia Neurologiczna

dr n. med. Tomasz Siwek

dr n med. Beata Zwiernik

lek. Małgorzata Czarniawska

Poradnia Okulistyczna

lek. Katarzyna Grudzińska

Poradnia Otorynolaryngologiczna

lek. Janusz Snopek

Poradnia Rehabilitacyjna

lek. Grażyna Żardecka

Poradnia Reumatologiczna

lek. Barbara Brodzińska - Mnich

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

lek. Zofia Jasińska - Budzisz

lek. Beata Kawiecka

lek. Małgorzata Konrad

lek. Magdalena Szałas

Psychiatra - konsultacje

lek. Małgorzata   Borkowska - Sztachańska

Gabinet Logopedyczny

mgr Rakowska Agnieszka - neurologopeda

mgr Edyta Zomkowska - neurologopeda

PRACOWNIE i OŚRODKI

Pracownia Neurofizjologii - EEG

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Bacia

dr n. med. Tomasz Siwek

Pracownia Neurofizjologii - EMG

lek. Zbigniew   Cebulski

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej wraz z Bankiem Krwi

mgr Iwona Kowalczyk - kierownik

mgr Joanna Bicka

mgr Ewa Kujawska

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

dr n. med. Joanna Białkowska

mgr Marta Andrzejczak - fizjoterapeuta

mgr Tomasz Iwulski - fizjoterapeuta

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej

dr n. med. Tadeusz Żechowicz

lek. Bogdan Piotrowski

mgr Agnieszka Gesek - fizjoterapeuta

Apteka Szpitalna

mgr farm. Bożena Korczakowska - kierownik

Pracownia Neurologopedii

i

Neuropsychologii Klinicznej

Koordynator: mgr Agnieszka Rakowska - specjalista neurologopedii

dr n. med. Edyta Zomkowska - specjalista neurologopedii

mgr Kamila Lewicka - psycholog

mgr Dorota Mroczkowska - psycholog

ZAKŁADY

Zakład Diagnostyki Obrazowej

dr n. med. Anna Żurada - koordynator

prof. n. med. Jerzy Gielecki

lek. Halina Nowakowska

lek. Tomasz Widawski

lek. Jerzy Ostrowski

lek. Bogusław Ewko

mgr Anna Smolik - Jelonek - kierownik zespołu techników elektroradiologii

mgr Kamila Milewska - elektroradiolog

Patryk Bubrzyk - elektroradiolog

lic. Igor Drozd - elektroradiolog

Michał Grzelak - elektroradiolog

Martyna Mazurek - elektroradiolog

Anita Kwiatkowska - elektroradiolog

mgr Izabela Czyża - pielęgniarka

mgr Anna Tyllo - pielęgniarka

Dorota Zeliaś - pielęgniarka

Zakład Fizjoterapii

mgr Teresa Wiśniewska - fizjoterapeuta

mgr Michał Ziółkiewicz - fizjoterapeuta

mgr Regina Liszewska - fizjoterapeuta

mgr Małgorzata Pliszka - fizjoterapeuta

mgr Marianna Rajkowska - fizjoterapeuta

Jadwiga Sienkiewicz - fizjoterapeuta

Jacek Pietrukaniec - Technik fizjoterapii

Zakład Medycyny Nuklearnej

dr hab. n. med. Jarosław Ćwikła

Pracownia Histopatologii

prof. dr hab. n. med. Marian Sulik

Koordynator Przychodni

mgr piel. Łucja Romanowska

Koordynator Pakietu Onkologicznego

Monika Duchna