Rozmiar tekstu

 

Numery zaczynają się od 89 524 xx xx

 

 IZBA  PRZYJĘĆ

Punkt przyjęć planowych

89/ 524   54 03

 

Gabinet lekarski

89/ 524   54 02

 

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   56 22

 

Punkt pielęgniarki

89/ 524    54 01

 

 

 

 KLINIKA KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Sekretariat

89/ 524   53 91

Zapisy do szpitala w dn.: pon, wt, śr
w godz. 10:00 - 13:00 

Sekretariat Kierownika kliniki

89/ 524  53 89  

Kierownik kliniki

89/ 524   53 88

 

Z-ca Kierownika kliniki

89/ 524   53 87  

Gabinet lekarski

89/ 524   53 85

89/ 524   56 43

 

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   53 90

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   53 83

 

Gabinet EKG

89/ 524   56 37

 

Pracownia Endoskopii

      89/ 524   53 91 Zapisy do szpitala w dn.: pon, wt, śr
w godz. 10:00 - 13:00

 

 ODDZIAŁ PRZEJŚCIOWY

Dyżurka pielęgniarek 

89/ 524   56 79  
   

 

 

 

 

 

 

 ODDZIAŁ KLINICZNY REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ I OGÓLNOUSTROJOWEJ

Sekretariat

89/ 524   53 69

 

Kierownik

89/ 524   54 33

 

Gabinet lekarski

89/ 524   53 70

 

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   53 71

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   53 72

 

 

 

 KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII, CHORÓB GŁOWY I SZYI 

Koordynator

89/ 524   54 11

 

Sekretariat

Pielęgniarka Oddziałowa

89/ 524   54 13

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   54 15

 

 Gabinet lekarski

89/ 524   56 31
 

 

 I ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

     

Gabinet lekarski

89/ 524   54 12

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   54 14

 

Koordynator 

89/ 524   56 26  
     

 

KLINIKA NEUROLOGII I ODDZIAŁ UDAROWY

Koordynator

89/ 524   53 49

 

Gabinet lekarski

89/ 524   53 47

89/ 524   55 67

Neurologia

Udarowy

Sekretariat

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   54 62

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   53 55

 

 

 II ODDZIAŁ KLINICZNY ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Sekretariat

 

89/ 524   54 28  

Koordynator

89/ 524   54 08

 

Gabinet lekarski

89/ 524   54 06

 

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   56 33

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   54 05

 

 

 BLOK OPERACYJNY

Sekretariat

Blok operacyjny

89/ 524   53 86

 

Kierownik bloku operacyjnego

89/ 524   53 98

 

 

 KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I OGÓLNEJ

Koordynator

89/ 524  54 43

 

Sekretariat 

89/ 524   53 40  

Gabinet lekarski

89/ 524   53 41

 

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   53 44

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   53 93

 

 

KLINIKA NEUROCHIRURGII

Sekretariat

89/ 524   53 73

 

 

Kierownik kliniki

89/ 524   53 84

 

Zastępca Kierownika Kliniki

89/ 524    56 32

89/ 524    56 36

 

Gabinet lekarski

89/ 524   53 75

89/ 524   52 89

 

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   53 76

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   53 77

 

 

 

   

ZAKŁADZIE REHABILITACJI LECZNICZEJ  „BUDZIK DLA DOROSŁYCH”

 

Sekretariat

 

89/ 524    56 76  

 Pielęgniarka Oddziałowa

 89/ 524    56 80
 

 Dyżurka Pielęgniarek

 89/ 524    56 74