Rozmiar tekstu

IZBA PRZYJĘĆ

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIE

Izba Przyjęć Planowych

Przyjęcia planowe tel.: 89 524 54 03

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie skierowania na leczenie szpitalne zgodnie z planem przyjęć do poszczególnych oddziałów. 

W nagłych przypadkach i stanach zagrożenia życia pacjenci przyjmowani są bez skierowania w przez całą dobę.

Pacjenci na planowe leczenie szpitalne przyjmowani są codziennie w Izbie Przyjęć w godzinach 7.00- 14.30

Zgłaszający się do Izby Przyjęć na leczenie szpitalne w trybie planowym powinni posiadać:

 • skierowanie do szpitala

 • dowód tożsamości

 • wyniki badań diagnostycznych

 • dokumentację medyczną dotyczącą leczenia

Pacjent do przyjęcia planowego powinien posiadać : piżamę, obuwie domowe oraz przybory toaletowe.

 • Pacjent odzież osobistą może pozostawić w szatni pacjentów.

 • Pieniądze oraz przedmioty wartościowe pacjent może złożyć w depozycie Szpitala.

 • Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez chorego.

Izba Przyjęć w Trybie Nagłym

Przyjęcia w trybie nagłym tel.: 89 524 54 01

Do zadań Izby Przyjęć należy:

 • Badanie lekarskie chorych zgłaszających się do szpitala.
 • Udzielanie pomocy doraźnej pacjentom, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia szpitalnego oraz przekazywanie przyjmowanych pacjentów do oddziałów szpitalnych.
 • Chorym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna, wykonywane są świadczenia w zakresie pielęgnacyjno- leczniczym oraz diagnostyki medycznej. Chorych kwalifikuje się do leczenia szpitalnego w trybie nagłym lub planowym. W przypadku zakwalifikowania do leczenia specjalistycznego w trybie ambulatoryjnym wydawane są odpowiednie skierowania lub zalecenia dla lekarza rodzinnego.

 

Personel Izby Przyjęć

Kierownik:

 • lek. Bożena Wyszomirska-Laskowska

 Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr Małgorzata Bielawska

 Lekarze:

 • lek. Robert Modzelewski
 • lek. Marcin Czachorowski
 • dr n. med. Andrzej Janczewski
 • lek. Elena Stavorko-Pestyuk
 • lek. Mateusz Skomorowski
 • lek. Aleksandra Dzisko