Rozmiar tekstu

KLINIKA KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 

Serdecznie witamy na stronach internetowych Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) w Olsztynie.

Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych jest specjalistycznym Ośrodkiem leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. W Klinice znajduje się 25 łóżek, 4 z nich to łóżka Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

Klinika prowadzi działalność leczniczą, dydaktyczną i naukową w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych. Ośrodek dysponuje pracowniami diagnostycznymi (Echokardiografii, Badań Holterowskich i EKG, Testów wysiłkowych, Ergospirometrii, Ultrasonografii i Nieinwazyjnych Badań Naczyniowych), ponadto prowadzi Specjalistyczną Kardiologiczną Poradnię Przyszpitalną, oraz ściśle współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacji Kardiologicznej USK.

Zespół Kliniki składa się z doświadczonych lekarzy klinicystów posiadających specjalizacje z chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii.Koordynatorem Kliniki jest dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii.

Nasze zainteresowania kliniczne i naukowe związane są przede wszystkim z diagnostyką i leczeniem chorych z przewlekłą niewydolnością serca, chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca i z zatorowością płucną. Prowadzimy także diagnostykę i leczenie powikłań kardiologicznych u pacjentów z chorobą nowotworową.

Klinika prowadzi badania naukowe u chorych z przewlekłą niewydolnością serca i zatorowością płucną oceniające nowe możliwości diagnostyki i leczenia. Prowadzi także badania oceniające wpływ nowych metod żywienia człowieka na zahamowanie miażdżycy i występowanie powikłań sercowo-naczyniowych wśród pacjentów z chorobami układu krążenia. Dodatkowo zajmuje się badaniami eksperymentalnymi w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej.

W Klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne z chorób wewnętrznych i kardiologii dla studentów Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie. Bardzo ważnym elementem działalności Kliniki są aktywne Studenckie Koło Naukowe: Internistyczno-Kardiologiczne (opiekun dr hab. n. med. Leszek Gromadziński), oraz Kardioonkologiczne (opiekun dr. n. med. Maciej Żechowicz).

Kierownik Kliniki

 • dr n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Miłośnicka Barbara

 

Lekarze kliniki

 • dr n. med. Beata Moczulska - specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog
 • dr. n. med. Maciej Żechowicz – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • lek. Paulina Nowek - kardiolog

Lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

 • lek. Sylwia Leśniewska
 • lek. Michał Smoliński
 • lek. Paulina Stempniewska-Gałecka
 • lek. Klaudia Samsel
 • lek. Natalia Jaje - Rykowska
 • lek. Patryk Zastawny
 • lek. Dominika Stępniak
 • lek. Alicja Stankiewicz

 

 

 

ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej jest specjalistycznym, 10-łóżkowym oddziałem szpitalnym zajmującym się leczeniem chorób w obrębie twarzoczaszki i szyi.

Lekarze Oddziału oprócz działalności klinicznej, prowadzą również działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Lekarskiego Warmińsko- Mazurskiego Uniwersytetu Medycznego w Olsztynie, jak również pracują w Specjalistycznej Poradni Chirurgii Szczękowo- Twarzowej przy Szpitalu Uniwersyteckim.

Zakres działalności oddziału

 • Wady szczękowo-twarzowe
 • Urazy twarzoczaszki (złamania środkowego i dolnego piętra twarzy, złamania oczodołów w tym rekonstrukcje kości oczodołów z wykorzystaniem przeszczepów kości własnej i przeszczepów alloplastycznych z wykorzystaniem planowania komputerowego i wydruku modelu 3D, lecenie wczesnych i późnych następstw urazów).
 • Nowotwory łagodne i złośliwe twarzoczaszki z natychmiastową rekonstrukcją w tym rekonstrukcją mikronaczyniową.
 • Zaniki kości szczęk (z zastosowaniem przeszczepów kości własnej i materiałów kościozastępczych)
 • Choroby gruczołów ślinowych, głównie ślinianek podżuchwowych i przyusznych z ewentualną rekonstrukcją nerwu twarzowego.
 • Stany zapalne twarzoczaszki- swoiste i nieswoiste.
 • Choroby zatok szczękowych
 • Choroby zatok obocznych nosa
 • Stany zapalne tkanek miękkich twarzy
 • Rekonstrukcje ubytków poresekcyjnych
 • Torbiele zębopochodne i niezębopochodne, w tym torbiele rozwojowe z jednoczasową rekonstrukcją ubytków przeszczepami.
 • Torbiele boczne szyi
 • Rekonstrukcja dna oczodołu

W Oddziale pracują doświadczeni lekarze specjaliści, stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe na kursach krajowych i zagranicznych. Wszyscy lekarze są członkami Europejskiego Towarzystwa chirurgów szczękowo-twarzowych (EUROFACES) oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgów szczękowo-twarzowych (POLFACES).

W Oddziale prowadzone są badania naukowe w zespole z lekarzami laryngologii oraz mgr logopedii. Tematyka zainteresowań badawczych to: wykorzystanie druku 3D w nowoczesnych technikach rekonstrukcyjnych głowy i szyi, nowoczesne metody rekonstrukcyjne tkanki kostnej, zmiany w tkankach kostnych u pacjentów przewlekle leczonych kwasem zoledronowym, zmiany w układzie stomatognatycznym i w konsekwencji zmiany foniatryczne u pacjentów z nowotworami głowy i szyi.

Lekarze Oddziału prowadzą czynne szkolenia przed i podyplomowe młodszych kolegów. Dużą wagę przywiązujemy również do ścisłej współpracy ze studeckim Kolem Naukowym Chirurgii Głowy i Szyi Kalos Kagathos (opiekun: prof. Kukwa oraz dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz.

Koordynator Oddziału

 • dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa: Danuta Zawalich

Lekarze Oddziału

 • lek. stom. Leszek Dudziński
 • lek. stom. Romulad Muczyń
 • lek. dent. Joanna Krysztopik

Lekarze rezydenci

 • lek. dent. Anna Batia
 • lek. dent. Tomasz Rafałko

 

 

KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII, CHORÓB GŁOWY I SZYI

 

            W Klinice Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń z zakresu otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Zabiegi operacyjne obejmują wszystkie procedury z zakresu otorynolaryngologii oraz chirurgii głowy i szyi. Klinika zapewnia kompleksową diagnostykę w zakresie:

 • zaburzeń oddychania w czasie snu – z rejestracją parametrów czynnościowych w czasie snu.
 • drożności dróg oddechowych – z rejestracją parametrów czynnościowych w ciągu dnia, cefalometria, tomografia stożkowa
 • stanu narządu słuchu z oceną endoskopową (audiologia kliniczna), szumów usznych i niedosłuchu
 • zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
 • diagnostyki rynologicznej i alergologicznej z oceną endoskopową
 • zaburzeń z zakresu foniatrii z oceną stroboskopową
 • diagnostyki i leczenia nowotworów łagodnych i złośliwych głowy i szyi

W Klinice wykonywane są miedzy innymi:

 • operacje otologiczne: rekonstrukcji błony bębenkowej i pozostałych części aparatu przewodzącego dźwięk jako: tympano i ossikuloplastyka, operacyjne leczenie otosklerozy, rekonstrukcja jamy pooperacyjnej po operacji radykalnej; 4-ro warstwowo z płatem skórnym,, implanty BAHA
 • operacje nosa : septoplastyka, konchoplastyka, nasoantrostomia dolna,
 • endoskopowa chirurgia zatok przynosowych: (FESS) ze szczególnym uwzględnieniem zatoki klinowej
 • chirurgiczne leczenie zaburzeń oddychania w czasie snu
 • endoskopowe leczenie zaburzeń drożności dróg łzowych
 • endoskopowa dekompresja nerwu wzrokowego po urazach oczodołu oraz operacje guzów oczodołu,
 • interdyscyplinarna chirurgia podstawy czaszki: diagnostyka i leczenie płynotoków, operacje guzów podstawy czaszki i oczodołu z wykorzystaniem technik endoskopowych i nawigacji śródoperacyjnej
 • leczenie operacyjne guzów łagodnych i złośliwych oraz patologii gruczołów ślinowych – przede wszystkim ślinianki przyusznej
 • chirurgia rekonstrukcyjna nerwu twarzowego i asymetrii twarzy
 • chirurgiczne leczenie porażeń nerwów czaszkowych i guzów w obrębie głowy i szyi
 • leczenie szumów usznych oraz niedosłuchów
 • chirurgiczne leczenie choroby Meniere'a z przecięciem nerwu przedsionkowego przez środkowy dół czaszki oraz metodą transympanalnego podawania leków.
 • w obrębie szpary głośni: mikrochirurgia krtani –usuwanie zmian z fałdów głosowych, fonochirurgia,
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń emisji głosu, porażeń strun głosowych, zwężeń pod i nad głośniowych, arytenoidektomia, laterofiksacja strun głosowych
 • operacje onkologiczne głowy i szyi z przesunięciem uszypułowany płatów z sąsiedztwa -płata mięśnia piersiowego większego oraz przenoszenie płatów z mikro rekonstrukcją naczyniową

Czynne Pracownie na terenie Kliniki:

 • Pracowania Otoneurologiczna – ocena stanu narządu równowagi, badanie VNG, przepływów naczyniowych z ocean obrazowania,
 • Pracowania Audiologiczna:
 •     a) Audiometria tonalna, słowna, testy nadprogowe
 •     b) Audiometria impedancyjna (tympanometria, odruchy strzemiączkowe)
 • Pracownia Obiektywnych i Elektrofizjologicznych Badań Narządu Słuchu:
 •     a) Otoemisja akustyczna (SOAE, TEOAE, DPOAE)
 •     b) Słuchowe Potencjały Wywołane (ABR, MLR, EcoG i inne)
 • Pracowania Polisomnograficzna – Ocena zaburzeń oddychania podczas snu
 • Pracowania Drożności Górnych Dróg Oddechowych – czynnościowe badanie z maską
 • badanie ciśnień powstających podczas oddychania i jego zaburzeń w tym ich diagnostyka oraz ocena,

Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii to miejsce, gdzie promuje się najnowocześniejsze metody diagnostyki i leczenia schorzeń głowy i szyi. Nowoczesna aparatura w salach operacyjnych, intensywnej terapii i pracowniach zapewnia świadczenia usług na właściwym poziomie.

Ponadto Klinika zajmuje się działalnością naukową, badawczą i dydaktyczną. W Klinice prowadzi się zajęcia ze studentami Medycznego Uniwersytetu Warmińsko –

Mazurskiego.

Koordynator Kliniki

 • dr n. med. Hanna Zajączkiewicz prof. UWM

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Rzeszotarska Beata

Lekarze Kliniki

 • prof.dr hab. n. med. Andrzej Kukwa
 • lek. Maciej Michałowski
 • lek. Beata Kielak
 • lek. Ireneusz Wojciechowski

Lekarze rezydenci

 • lek. Leszek Cichosz
 • lek. Katarzyna Zasadzińska
 • lek. Bartosz Karwat
 • lek. Natalia Jarmołowicz-Aniołkowska

 

Kwalifikacja na przyjęcie do Kliniki odbywają się wyłącznie osobiście!

WTORKI I CZWARTKI w godz. 12.00-13.00 , w Oddziale  Otorynolaryngologicznym III piętro (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny do sekretariatu 0895245413)

Proszę zabrać ze sobą skierowanie do szpitala, dokumenty medyczne dotyczące schorzeń laryngologicznych (do operacji zatok - płytę z badaniem TK lub MRI) oraz nazwy przyjmowanych leków.

---------------------------------------------------------

Po odbiór wyników prosimy zgłaszać się do sekretariatu kliniki

   we wtorki oraz piątki w godz. 10:00 - 12:00

 

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej

 

Klinika Chirurgii jest specjalistycznym Ośrodkiem leczenia operacyjnego zdarzeń ogólnochirurgicznych z wykorzystaniem mało inwazyjnych technik chirurgicznych ze szczególnym uwzględnieniem laparoskopii i torakoskopii.

Klinika dysponuje 17 łóżkami w salach jedno-, i trzy- osobowych wyposażonych w nowoczesne łóżka sterowane elektrycznie oraz osobne węzły sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, a także salą pooperacyjną trzy-łóżkową w pełni monitorowaną.

Klinika realizuje zadania w ramach kontraktu NFZ, a także działalność naukową i dydaktyczną w ramach Katedry Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej UWM.

Klinika jest także Ośrodkiem referencyjnym Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich w zakresie szkolenia podstawowego oraz zaawansowanych procedur laparoskopowych dla chirurgów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie operacji tarczycy, laparoskopowego leczenia otyłości olbrzymiej, choroby refluksowej przełyku, przepuklin pachwiny oraz przepuklin brzusznych a także chirurgii kolorektalnej. Korzystamy z nowocześnie wyposażonego Bloku Operacyjnego oraz szerokich możliwości nowoczesnej diagnostyki naszego szpitala.

Pracujemy w zespole interdyscyplinarnym dla dobra naszych chorych, którym oferujemy swoją wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie z życzliwością.

 

Kierownik Kliniki: dr n. med. Marek Kowalczyk

Pielęgniarka Oddziałowa: lic. piel. Agnieszka Choromańska

Lekarze Kliniki:

 • dr n. med. Wiesław Pesta
 • dr n. med Waldemar Kurpiewski

 • dr n. med. Wit Juśkiewicz

 • lek. Jacek Lasocki

 • lek. Łukasz Dyśko

 • lek. Łukasz Klepacki

Lekarze Rezydenci:

 • lek. Krzysztof Batia

 • lek. Aleksandra Bentkowska 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest 6 łóżkowym oddziałem zajmującym się leczeniem pacjentów w stanach krytycznych i zagrażających ich życiu. Spełnia wszystkie wymogi pod względem wyposażenia sprzętu, prowadzenia diagnostyki i leczenia wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia

W Oddziale pracują doświadczeni lekarze specjaliści , ciągle podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe na kursach krajowych i zagranicznych., co skutkuje osiągnięciem certyfikatu międzynarodowych.

Klinika zajmuje się m.in.:

 • Leczeniem pacjentów niestabilnych hemodynamicznie-zawał, wstrząs kardiogenny, ostrą zdekompensowaną niewydolnością krążenia
 • Stanami zagrożenia życia, NZK, zespołami poresuscytacyjnymi
 • Ostrą niewydolnością wielonarządową : Ostra niewydolność trzustki, ostra niewydolność nerek,
 • Okołooperacyjną terapią chorych z wysokim ryzykiem znieczulenia i leczenia chirurgicznego
 • CUCM i inne patologie OUN(udary, guzy, stan padaczkowy..)
 • Zatruciami hipotermią
 • Śpiączkami
 • Ciężkimi zaburzeniami wodno-elektrolitowymi , kwasowo- zasadowymi -(mocznica, cukrzyca i inne)
 • Krwotokami , wstrząsem krwotocznym
 • Wstrząsem septycznym
 • Identyfikacją i przygotowaniem dawców narządowych
 • Terapią z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury niezbędnej do wsparcia/zastąpienia funkcji narządów
 • Zaawansowanym monitorowaniem pacjenta
 • Oddział charakteryzuje się inwazyjnością procedur
 • Wielodyscyplinarnością, gromadzeniem , przetwarzaniem , analizą wielu danych w możliwie najkrótszym czasie
 • Zakażeniami szczepami wielolekoopornymi
 • Stosowaniem protokołów leczniczych, skal prognostycznych oceniających w sposób bieżący stan ogólny chorego oraz jego przytomność
 • Transplantologia
 • Dializoterapią w systemach: CVVHD, CVVHDF, z antykoagulacją heparynową oraz Ci-Ca
 • Dializą albuminowa
 • Plazmaferezą ( MPS)

Kierownik Kliniki

 • dr n.med. Lidia Glinka

Pielęgniarka Oddziałowa: Jolanta Januszkiewicz

Lekarze Kliniki

 • lek. Radosław Borysiuk specjalista anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • lek. Izabela Mażewska specjalista anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • lek. Izabela Budzisz specjalista anestezjologii i Intensywnej terapii
 • lek. Tomasz Gąsiorek specjalista anestezjologii i Intensywnej terapii
 • lek. Małgorzata Braczkowska specjalista anestezjologii i Intensywnej terapii
 • lek. Anastazja Karakina
 • lek. Marek Nasiłowski
 • lek. Adam Kuczys
 • lek. Joanna Choińska
 • lek. Magdalena Czajkowska
 • lek. Ewa Ciemniewicz

Lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji

 • lek. Iwona Golińska

 

 

Klinika Neurologii

Koordynator

 • prof.dr hab. n. med. Marcin Mycko – specjalista neurolog

 

Lekarze

 • dr n. med. Beata Zwiernik – specjalista neurolog
 • lek. Anna Żurawska - specjalista neurolog
 • lek. Dębowski Łukasz – specjalista neurolog
 • lek. Tomasz Siwek- specjalista neurolog
 • lek.Tomasz Drozd

Lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji

 • Marta Gimeła-Dargiewicz- lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
 • Katarzyna Kozak-Siarkou lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
 • Marzena Malec - lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
 • Karolina Dutkowska- Kuźma – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
 • Bądzelewska Maria- lekarz rezydent w trakcie specjalizacji

 

Klinika Neurochirurgii

 

Kierownik kliniki

dr hab. n. med. Monika Barczewska, prof. UWM

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Wojtkowska

Lekarze kliniki

 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz
 • lek. Andrzej Sobieraj
 • dr n. med. Krzysztof Dięgiel
 • dr n. med. Mariusz Sowa
 • dr n. med. Łukasz Grabarczyk
 • lek. Mateusz Skomorowski
 • lek. Anna Maruszewska
 • lek. Przemysław Nagórka
 • lek. Zbigniew Franca
 • lek. Safwan Bayassi
 • lek. Wojciech Pulka