Rozmiar tekstu

KLINIKA NEUROCHIRURGII

Kierownik Kliniki  dr n. med. Mariusz Sowa

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Małgorzata Wojtkowska

Lekarz

dr n. med.  Łukasz Grabarczyk
dr n. med. Mariusz Sowa
lek. Zbigniew Franc
lek. Safwan Bayassi
lek. Wojciech Pulka

Lekarz Rezydent

lek. Mateusz Skomorowski
lek. Anna Maruszewska

IZBA PRZYJĘĆ

Koordynator

dr n. med. Aleksandra Wińska

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Małgorzata Bielawska

Lekarz

dr n. med. Aleksandra Wińska
lek. Tomasz Kodeniec
dr n. med. Łukasz Grabarczyk
lek. Bożena Wyszomirska-Laskowska
lek. Robert Modzelewski
lek. Andrzej Janczewski
lek. Tomasz Drozd
lek. Michał Szewczuk
lek. Maciej Glinka
lek. Marcin Czachorowski

KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

i OGÓLNEJ

Kierownik Kliniki

dr n. med. Wiesław Pesta

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa

lic. piel. Agnieszka Choromańska

Lekarz

dr n. med. Waldemar Kurpiewski
dr n. med. Marek Kowalczyk
dr n. med. Wit Juśkiewicz
lek. Jacek Lasocki
lek. Łukasz Klepacki
lek. Łukasz Dyśko

Lekarz Rezydent

 
 lek. Krzysztof Batia
 lek. Aleksandra Bentkowska

KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII, CHORÓB GŁOWY

I SZYI

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa

Koordynator Kliniki

dr n. med. Hanna Zajączkiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa mgr Beata Rzeszotarska

Lekarz

lek. Maciej Michałowski
lek. Beata Kielak
lek. Ireneusz Wojciechowski

Lekarz Rezydent

lek. Katarzyna Zasadzińska
lek. Leszek Cichosz
lek. Natalia Jarmołowicz
lek. Bartosz Karwat

II ODDZIAŁ KLINICZNY ANESTEZJOLOGII

I INTENSYWNEJ TERAPII

Kierownik Kliniki dr n. med. Lidia Glinka

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Jolanta Januszkiewicz

Lekarz

           
lek. Tomasz Gąsiorek
lek. Małgorzata Braczkowska
lek. Radosław Borysiuk
lek. Izabela Mażewska
lek. Izabela Budzisz
lek. Maciej Iwanowski
lek. Marek Nasiłowski
lek. Anastassia Karakina
lek. Adam Kuczys
lek. Joanna Choińska
lek. Ewa Ciemniewicz
lek. Magdalena Czajkowska 

BLOK OPERACYJNY

Kierownik

mgr piel. Ewa Pajewska

KLINIKA KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Kierownik Kliniki

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Barbara Miłośnicka

Lekarz

  
 dr n. med. Maciej Żechowicz
 dr n. med. Beata Moczulska
 lek. Paulia Nowek

Lekarz Rezydent

       
 lek. Paulina Stempniewska-Gałecka
 lek. Klaudia Samsel-Piotrowska
 lek. Natalia Jaje-Rykowska
 lek. Dominika Stępniak
 lek. Michał Smoliński
 lek. Sylwia Leśniewska
 lek. Alicja Stankiewicz
 lek. Patryk Zastawny

KLINIKIA NEUROLOGII - ODDZIAŁ UDAROWY

Koordynator Oddziału prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko
z-ca Koordynatora Oddziału dr n. med. Tomasz Siwek
Pielęgniarka Oddziałowa mgr piel. Hanna Matusiak

Lekarz

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj
dr n. med. Beata Zwiernik
lek. Tomasz Matyskieła
lek. Anna Żurawska
lek. Łukasz Dębowski
lek. Tomasz Drozd
 

Lekarz Rezydent

     
 lek. Karolina Dudkowska
 lek. Marta Gimeła-Dargiewicz
 lek. Katarzyna Kozak-Siarkou
 lek. Andrzej Winiarczyk
 lek. Marzena Malec
 lek. Maria Bądzelewska

ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Koordynator Oddziału

  dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa

  lic. piel. Danuta Zawalich

Lekarz

  
  lek. stom. Leszek Dudziński
 lek. dent. Joanna Krysztopik
 lek. stom. Romuald Muczyń

Lekarz Rezydent

lek. dent. Anna Batia
lek. dent. Tomasz Rafałko
lek. med. Borys Hołub

ODDZIAŁ KLINICZNY REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
  I OGÓLNOUSTROJOWEJ

Kierownik Kliniki

lek. med. Piotr Siwik

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Anna Zapaśnik

Lekarz

lek. Anna Dubowik
lek. Piotr Misiowiec

Terapeuta zajęciowy

Anna Sokołowska

Fizjoterapeuta

mgr Anna Król
mgr Marta Bieńkowska
mgr Anna Szymków

Rezydent

lek. Katarzyna Serafin

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

„BUDZIK DLA DOROSŁYCH”

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Agnieszka Łagodzińska

Lekarz

dr n. med.  Łukasz Grabarczyk
lek. Piotr Siwik

Fizjoterapeuta

mgr Katarzyna Gut
mgr Sylwia Smieszek
mgr Arkadiusz Cisielski
lic.  Robert Zieliński

Psycholog

mgr Natalia Dąbrowska