Rozmiar tekstu

 

 

 

 

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
DYREKTORA

Maciej Kamiński

P.O. Z-CA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
dr hab,. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PIELĘGNIARSTWA
mgr Iwona Kacprzak

SEKRETARIAT

Emilia Komrowska

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Marta Smosarska
PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA Paweł Snopek
KAPELAN SZPITALA

ks. Marcin Sawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Radziewicz

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Agnieszka Żuk

KSIĘGOWOŚĆ

Irena Anna Juszkiewicz

Anna Ewertowska

Marzena Zakrzewska

Magdalena Najmowicz

 mgr Agnieszka Stanisławska

SEKCJA EWIDENCJI

MAJĄTKU

Danuta Bielawska

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAOPATRZENIE

Kierownik – mgr Zbigniew Skorupski

Referent - mgr Monika Kaczmarek

Referent - mgr inż. Joanna Sienkiewicz

Referent - mgr Magdalena Grzelak

RADCY PRAWNI

Łukasz Rzeźniak

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY

Kierownik – mgr inż. Grzegorz Szczepański

Specjalista ds. energetycznych – Franciszek Czujko

Specjalista ds. aparatury medycznej - Wojciech Tyszer

SEKCJA ANALIZ I ROZLICZEŃ USŁUG MEDYCZNYCH

Kierownik – mgr Magdalena Matuszewska

Statystyk - mgr Izabela Robak

Analityk systemów i procedur medycznych -

mgr Marzena Ostrowska

mgr Beata Łaszkowska

ARCHIWUM Ewa Czajkowska

SEKCJA KADR I PŁAC

Kierownik - Marta Sobolewska

Małgorzata Rzeźniak

Iwona Pietkiewicz

Agnieszka Leśniczak

Magdalena Żurawek

PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA

mgr Iwona Wołosewicz

SEKCJA HIGIENY SZPITALNEJ

Magdalena Ciniewicz

SEKCJA IT

Kamil Zembrzuski

Konrad Kuźma

Serafin Gruźlewski