Rozmiar tekstu

W związku z realizacją projektu „Budowa infrastruktury B+R w postaci
urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i
przywracania czynności życiowych”, dnia 12 sierpnia 2013r. odbyła się wizyta
w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach.
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
Celem wizyty było zwiedzenie „Laboratorium medycznego – symulatora szpitala“. Fotografie z wizyty.