Rozmiar tekstu

W dniu 29 grudnia 2015 roku w nowym budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie miało miejsce Spotkanie Świąteczno -  Noworoczne. Uroczystość odbyła się
z inicjatywy Dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
w Olsztynie Prof. dr hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza, Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie lek. stom. Leszka Dudzińskiego i Kapelana Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Marcina Sawickiego.

 


Spotkanie rozpoczęła Msza Święta, odprawiona z piękną Homilią,  przez Arcybiskupa Koadiutora Archidiecezji Warmińskiej Bp. Jerzego Górzyńskiego. Na zakończenie Eucharystii Jego Eminencja otrzymał podarunek od Dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego Prof. dr hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza i Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie lek. stom. Leszek Dudzińskiego.

 

Po Mszy Św., w Sali na III piętrze nowego budynku Szpitala miał miejsce uroczysty występ Chóru Kameralnego Mocni w Wierze. Śpiewano kolędy polskie, ukraińskie i angielskie. 

Po występie Chóru,  Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i Arcybiskup Koadiutor Archidiecezji Warmińskiej złożyli wszystkim zebranym życzenia. Na koniec, uczestnicy Spotkania podzielili się opłatkiem.