Rozmiar tekstu

e-recepta to usługa skierowana do pacjentów i lekarzy, umożliwia wystawianie elektronicznych recept, zaś pracownikom apteki ich realizację. Prototyp e-recepty wdrażany jest przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w ramach projektu P1 – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Możliwe będzie skierowanie e-recepty do aptek, które będą chciały współpracować ze Szpitalem lub systemem centralnym CSIOZ w celu jej realizacji on-line łącznie z płatnością.