Rozmiar tekstu

e-poczta to moduł wiadomości do użytkowników - służy do wysyłania powiadomień do innych użytkowników systemu i dzieli się na segment wiadomości zwykłych (definiowanych przez użytkowników) i wiadomości automatycznych (wysyłanych po wystąpieniu konkretnego zdarzenia w systemie). Po uruchomieniu mechanizmu użytkownicy posiadający uprawnienia mogą wysyłać wiadomości między sobą. System umożliwia wybór priorytetu wiadomości, spośród wcześniej ustalonych, czas, w jakim wyświetlona ma być wiadomość (dzięki temu można planować wiadomości na przyszłość, jak również określić czas, po którym wiadomość zniknie automatycznie, mimo braku zatwierdzenia przez użytkownika) oraz konkretnego użytkownika, dla którego wiadomość ma być przeznaczona.