Rozmiar tekstu

e-komunikacja to elektroniczna usługa uruchomiona on-line skierowana do pacjentów i związana z procesami elektronicznej komunikacji z pacjentem, związana z elektronicznym odnotowaniem zgody lub zamówienia świadczenia przez pacjenta. Świadczenie usług wymaga zgody pacjenta na otrzymywanie elektronicznych komunikatów związanych ze świadczeniami lub programami zdrowotnymi za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, tj. SMS, e-mail, wiadomości systemowych  serwisu internetowego.  
Moduł rozszerza znacznie komunikację z pacjentem w zakresie rejestracji pacjentów na wizyty czy też pobyty w Szpitalu. W celu eliminacja tzw. pustych przebiegów dotyczyć będzie wizyt czy też pobytów bez względu na wcześniej dokonany sposób rejestracji (przez internet czy też przez pracownika ZOZ w tradycyjny sposób), a także dostarczeniu niezbędnego dokumentu ubezpieczenia w przypadku przekroczenia daty ważności dotychczas dostarczonego, czy też oryginału skierowania. Moduł umożliwi automatyczne informowanie pacjenta o koniecznym przygotowaniu do wizyt, badań lub pobytu w szpitalu przed pobytem niezależnie od tego czy pobyt został zarejestrowany przez Internet czy tradycyjnie przez pracownika jednostki.
Moduł może wysyłać do pacjentów komunikaty za pomocą 3 kanałów komunikacji: SMS, e-mail oraz wewnętrzne wiadomości dostępne po zalogowaniu się do e-Usług. Moduł usprawni komunikację z pacjentami, zwiększy poziom wiedzy o świadczeniach medycznych oraz pomoże ograniczyć tzw. puste przebiegi (tj. nie tylko niepojawienie się pacjenta ale i pojawienie się pacjenta bez ubezpieczenia lub skierowania).