Rozmiar tekstu

e-dokumentacja medyczna to usługa dla pacjentów i lekarzy, moduł zapewnia prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej zarejestrowanego pacjenta gabinetu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gabinetu specjalistycznego na jego indywidualnym koncie, konfiguracja modułu umożliwia udostępnianie wyników badań diagnostycznych zarejestrowanego pacjenta na jego indywidualnym koncie, moduł umożliwia zarządzanie dokumentacją medyczną.