Rozmiar tekstu

Określenie instytucji determinuje wizja w okresie długohoryzontalnym. Określa ona aspiracje oraz drogi, kórymi jednostka ma podążać.
Misja jest naczelną zasadą jednostki, identyfikuje ona Szpital w strukturach wewnętrznych oraz na zewnątrz.

WIZJA:
„Naszą Wizją jest dążenie do przywracania zdrowia, niesienia ulgi cierpiącym oraz rozwój nauki i edukacji medycznej w nowoczesnej i wyspecjalizowanej Jednostce“

MISJA
„Nieść ulgę, przywrócić zdrowie“

Dewiza jest credo Szpitala w formie sentencji. Definiuje ona zasadę ogólną, która nam ma przyświecać. Historycznie wywodzi się i łączy z dewizą rycerską, dewizą herbową, dewizą miasta. Np. dewiza Warszawy – Semper Invicta – zawsze niezwyciężona, czy dewiza osobista, np. Jana Pawła II – Totus tuus.
DEWIZA SZPITALA
„INVENIRE PRINCIPIUM“ – z łac. „odnależć źródło“ (rozumiane szeroko, jako źródło wiedzy, źródło prawdy, źródło nauki, źródło dolegliwości pacjenta).

Logo jest graficznym przesłaniem i identyfikatorem jednostki. Pełni rolę informacyjną na zewnątrz oraz wiąże ludzi wewnątrz organizacji. Daje przekaz emocjonalny. Podkreśla i różnicuje organizację.
LOGO SZPITALA
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, czyli litery „U“, „S“, „K“, jako logo są wpisane w tarczę okręgu, symbolizujący dużą literę „O“, jak Olsztyn.  Koło w swym ogólnym znaczeniu jest także symbolem nieskończoności, doskonałości, równowagi, harmonii i precyzji. W buddyźmie symbolizuje życie i odradzania. W islamie funkcjonuje, jako symbol wieczności i sprawiedliwości.
Samo „S“ jest po środku i wychodzi z obrazu węża eskulapa (symbolu medycyny) opisanego na lasce Asklepiosa (symbolu sztuki lekarskiej). Litera „U“ jest po lewej, a litera „K“ po prawej jego stronie.
Logo swymi wymiarami oraz okrągłym kształtem, spójne jest z logo Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, co nawiązuje i jest bezpośrednim odniesieniem do związków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie oraz  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Czcionka liter „U“ i „K“ oraz dewizy Szpitala jest zbliżona do historycznego wydaniu dzieła Kopernika „O obrotach sfer niebieskich“ (Załącznik 1 poniżej). Dlatego też w logo jest tu wkomponowane podwójne koło, co obrazuje orbity i także nawiązuje do wydania Kopernika. Podwójne koło nawiązuje również swym kształtem oraz okresem umiejscowienia do polskiej tarczy królewskiej Jagiellonów - jako władców koronnych Warmii (Załącznik 2 poniżej).

Załącznik 1, 2 O obrotach sfer niebieskich - rysunek orbit planet oraz Królewskiej Tarczy Polskiej – Jagiellonów XV-XVIw - królów Warmii jako części Korony Polskiej

W orbicie powstałej z drugiego koła umieszczono na górze czcionką przypominającą dzieło Kopernika (tak samo na górze) maksymę – INVINIRE PRINCIPIUM – jako dewizę własną Szpitala. Celem podkreślenia lokalizacji oraz związku z miastem, uwypuklono nazwę Olsztyna po łacinie - OLSTENSIS.
Kolor logo to nawiązujący do Ochrony Zdrowia granat na białym tle.

Logo Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie do pobrania.