Rozmiar tekstu

14/2019 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej 3

znaczki

DOSTAWA  SPRZĘTU  I  APARATURY MEDYCZNEJ 3

w ramach realizowanego projektu: „Innowacyjny Szpital”. Projekt dofinansowany w ramach Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
Konkurs nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016