Rozmiar tekstu

31/2020 Dostawa drobnego sprzętu medycznego w ramach projektu „Doposażenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w wyposażenie i sprzęt sanitarny niezbędny w walce z pandemią COVID-19“

aaa

Doposażenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w wyposażenie i sprzęt sanitarny niezbędny w walce z pandemią COVID-19 Nr RPWM.09.01.01-28-0010/20-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działania 9.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Poddziałania 9.1.1 – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UWAGA!!! Zamawiający informuje, że odpowiedzi będą udzielone w dn. jutrzejszym (04.08.2020r.). Ponadto Zamawiajacy informuje, że udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłyną w terminie do 03.08.2020r.

30/2020 Dostawa Aparatu do dekontaminacji pomieszczeń

aaaDoposażenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w wyposażenie i sprzęt sanitarny niezbędny w walce z pandemią COVID-19 Nr RPWM.09.01.01-28-0010/20-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działania 9.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Poddziałania 9.1.1 – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

29/2020 Dostawa sterylizatora plazmowego

aaa

Doposażenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w wyposażenie i sprzęt sanitarny niezbędny w walce z pandemią COVID-19 Nr RPWM.09.01.01-28-0010/20-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działania 9.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Poddziałania 9.1.1 – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego