Rozmiar tekstu

35/2020 Dostawę sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn. "Onkoinnowacje" - zakup w trybie zamówienia z wolnej ręki

http://www.szpital.uwm.edu.pl/images/Przetargi/Do14000/2018/29-2018_materialy_promocyjne/znaczki.PNG

Projekt dofinansowany w ramach Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Realizacja projektu pn. „Onkoinnowacje” nr POIS.09.02.00-00-0164/19.