Rozmiar tekstu

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik Nr 1

Zał.1 - wersja edytowalna

Załącznik Nr 2

Zał. 2 - wersja edytowalna

Załącznik Nr 3

Zał do umowy

Załącznik Nr 4

Wynik 29.01.2014

Informacja! Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w związku z brakiem środków finansowych potrzebnych do jego realizacji.