Rozmiar tekstu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni PSYCHOLOGA

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni PSYCHOLOGA

Zadania na stanowisku:

 • Wykonywanie zadań psychologa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie , obejmujących w szczególności:
  • udział w komisjach i zespołach powoływanych zarządzeniami Dyrektora Szpitala;
  • wykonywanie badań diagnostycznych na potrzeby Udzielającego Zamówienia;
  • kształcenie zawodowe osób wskazanych przez Udzielającego Zamówienia.
 • diagnostykę psychologiczną
 • wskazywanie i planowanie postępowania terapeutycznego w zakresie wyznaczonym psychologiczną diagnozą pacjenta
 • krótkoterminową terapię indywidualną i grupową pacjentów m.in. z zaburzeniami psychosomatycznymi, kardiologicznymi, neurologicznymi
 • prowadzenie terapii z wykorzystaniem EEG Biofeedback
 • psychoedukację, wsparcie rodziny pacjenta
 • prowadzenie dokumentacji pacjenta i odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z przepisami
 • udzielanie konsultacji pracownikom medycznym wykonującym świadczenia zdrowotne w Szpitalu;

Warunki:

 • Forma zatrudnienia, czas pracy i stawka wynagrodzenia do uzgodnienia


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – psycholog
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku psychologa


Oczekiwania:

 • Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
 • Stały kontakt z pracownikami szpitala w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań;
 • Odporność na stres;
 • Asertywność, empatia;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • dokumenty poświadczające wykształcenie
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie Szpitala

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni lekarza reumatologa

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni lekarza reumatologa

Zadania na stanowisku:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Reumatologicznej
Warunki:
 • Czas pracy i stawka wynagrodzenia do uzgodnienia

Wymagania:

 • Podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG;
 • Dyplom lekarza;
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza;
 • Specjalizacja w reumatologii
 • Polisa OC;
 • Orzeczenie lekarskie;
 • Szkolenie BHP.

Oczekiwania:

 • Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
 • Stały kontakt z kierownikami, koordynatorami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
 • Odporność na stres;
 • Asertywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.
Forma Zatrudnienia :
 • Umowa cywilno-prawna (kontrakt)
Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
Dane do kontaktu:
 • tel: 89 524-53-54
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownika Działu Księgowości, stanowisko: Samodzielnego Księgowego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

zatrudni pracownika na stanowisko

Pracownika Działu Księgowości, stanowisko: Samodzielnego Księgowego

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie z zakresu finansów i rachunkowości
 • znajomości przepisów księgowych i podatkowych
 • umiejętność sprawnego rozwiązywania problemów
 • minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • praca w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia, nastawienia na poszerzanie wiedzy
 • mile widziana znajomość programu enova365

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • księgowanie i dekretowanie dokumentów w systemie księgowym zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz zasadami rachunkowości,
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji,
 • uzgadnianie i weryfikacja sald rozrachunków z tytułu należności i zobowiązań,
 • analiza rozrachunków,
 • tworzenie i księgowanie poleceń księgowych,
 • bieżące analizowanie i uzgadnianie kont księgowych z w/w obszaru.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje
 • dokumenty potwierdzające staż pracy

Oferujemy:

 • zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie zasadnicze + dodatek stażowy (5-20%)
 • dostęp do ubezpieczenia grupowego, ZFŚS
 • możliwość rozwoju (szkolenia) i podnoszenia kwalifikacji

Zasady naboru:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu:

osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 89 524 53 57

Oferta pracy - lekarz anestezjolog

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni lekarza anestezjologa

Zadania na stanowisku:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w II Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

  Warunki:

 • Czas pracy i stawka wynagrodzenia do uzgodnienia


  Wymagania:

 • Podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG;
 • Dyplom lekarza;
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza;
 • Specjalizacja w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia;
 • Polisa OC;
 • Orzeczenie/zaświadczenie lekarskie;
 • Szkolenie BHP.


  Oczekiwania:

 • Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
 • Stały kontakt z kierownikami, koordynatorami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
 • Odporność na stres;
 • Asertywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

  Forma Zatrudnienia :
 • Umowa cywilno-prawna (kontrakt)

  Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie

  Dane do kontaktu:

 • tel: 89 524-53-54
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownika Działu Kadr i Płac, stanowisko: Kadrowy / Kadrowa

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

zatrudni pracownika na stanowisko

Pracownika Działu Kadr i Płac, stanowisko: Kadrowy / Kadrowa

Wymagania niezbędne:

•    Wykształcenie średnie kierunkowe,  preferowane wykształcenie wyższe,
•    Doświadczenie na podobnym stanowisku,
•    Umiejętność pracy zespołowej,
•    Zdolności organizacyjne, sumienność, obowiązkowość, dokładność, uczciwość, samodzielność,
•    Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
•    Znajomość obsługi programów: Enova i Płatnik

Wymagania dodatkowe:

Zadania wykonywane na stanowisku:

•  Sporządzanie dokumentacji kadrowej związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
•  Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
•  Kontrola poprawności grafików
•    Sporządzanie planów urlopów, ewidencjonowanie i rozliczanie urlopów pracowniczych

•    Ewidencjonowanie zwolnień lekarskich i innych absencji
•  Monitorowanie terminów ważności orzeczeń lekarskich, szkoleń BHP, uprawnień itp., wystawianie skierowań na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne
•  Bieżąca aktualizacja danych pracowniczych w systemie kadrowo-płacowym
•  Współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala oraz koordynowanie obiegu dokumentacji kadrowej
•  Bieżąca obsługa kadrowa pracowników Szpitala
•  Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz dokonywanie zmian, korekt, wyrejestrowań w programie Płatnik
•  Sporządzanie raportów, sprawozdań i zestawień kadrowych
•  Bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje
 • dokumenty potwierdzające staż pracy

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w profesjonalnym zespole;
 • pakiet świadczeń socjalno-bytowych.

Zasady naboru:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu:

osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 89 524 53 63