Rozmiar tekstu

 

Informacji szczegółowych dotyczących postępowania konkursowego udziela Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa - mgr Iwona Kacprzak.