Rozmiar tekstu

       Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ   dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie wraz z dzierżawą pomieszczeń
z przeznaczeniem na działalność leczniczą – laboratorium badania krwi oraz punkt pobrań w celu prowadzenia przez ten podmiot działalności leczniczej, niekonkurencyjnej wobec działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie